Zeg Het Maar

Facebook Posts

12 uur geleden

Zeg Het Maar

OVERLIJDENSBERICHT. SHEILENDRA GIRJASING

Afscheid in VHP hoofdkwartier aan de Mr.Jagernath Lachmonstraat op WOENSDAG 17 oktober vanaf 11 uur des morgens. Hierna zal de stoet vertrekken naar Weg naar Zee, alwaar de crematie zal plaatsvinden.

------------Shailendra R.I.P.------------------

ASATO MA SAD GAMAYA
Leid mij van onwaarheid naar waarheid

TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
Leid mij van de duisternis naar het licht

MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA
Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Om shanti shanti shanti
Om, vrede, vrede, vrede

FOTO| UNITEDNEWS
... Zie meerZie minder

OVERLIJDENSBERICHT. SHEILENDRA GIRJASING

Afscheid in VHP hoofdkwartier aan de Mr.Jagernath Lachmonstraat op WOENSDAG 17 oktober vanaf 11 uur des morgens. Hierna zal de stoet vertrekken naar Weg naar Zee, alwaar de crematie zal plaatsvinden.

------------Shailendra R.I.P.------------------

ASATO MA SAD GAMAYA 
Leid mij van onwaarheid naar waarheid

TAMASO MA JYOTIR GAMAYA 
Leid mij van de duisternis naar het licht

MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA 
Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Om shanti shanti shanti 
Om, vrede, vrede, vrede

FOTO| UNITEDNEWS

12 uur geleden

Zeg Het Maar

SUCCESVOL 'NATAK' TOURNEE TONEELGROEP RAHEMAL BUITEN

De opvoering van het toneelstuk (nathak) door toneelgroep Rahemal Buiten in Den Haag.

Toneelgroep Rahemal Buiten onder leiding van Perdeep Dodah heeft een succesvol tournee met de nathak Kamai kam, kharcha djaada afgesloten in Nederland. De première in Den Haag stond in het teken van de Hindostaanse immigratieviering georganiseerd door Haagse Stichting 145 jaar Hindostaanse immigratie. Daarna trok de toneelgroep het land in. Dit onder regie van NL Promotion van de gebroeders Lachman en Ramnathi. Achtereenvolgens konden de inwoners van Rotterdam, Almere, Amsterdam en Utrecht genieten van de toneelgroep uit Rahemal Buiten. De publieke afsluiting van deze nathak was op 7 oktober jl. in Den Haag.

De toneelgroep en de organisatoren kijken terug op een zeer geslaagd tournee. Alle voorstellingen waren zo goed als uitverkocht. In enkele steden was de belangstelling zo groot dat de nathak twee keer is opgevoerd.
Deze nathak stelt een aantal actuele maatschappelijke thema´s aan de orde. Niet alleen komen de migratiegeschiedenis - van India naar Suriname en van Suriname naar Nederland - en het huidige 'recreatietoerisme naar Suriname' aan de orde.

De emancipatie van de Hindostaanse contractarbeiders, de valse beloften van de kolonisator, alsook de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende religieuze groeperingen komen ruimschoots aan bod. De rode draad is dat de Hindostaanse contractarbeider een onzekere toekomst naar zijn hand heeft weten te zetten door hard werken en spaarzaamheid. Waarden die de jongere generatie niet al te nauw blijkt te nemen, volgens enkele episodes in de nathak. Zo heeft zoonlief – verblind door de charmes en beloftes van de sexy zumbalerares uit Nederland – het perceel van zijn ouders op het spel gezet om naar Nederland te komen. Zoals altijd kom berouw te laat en liep dit avontuurtje uit op een groot debacle. Na paisa na kowri, mangli rakhè doei doei tjauwnri. Deze ambitie bleek later een pijnlijke en dure les.

Een ander thema van deze nathak dat de actualiteit raakt is de verhouding tussen ouders en kinderen, in het bijzonder de zorg voor ouders. Hindostanen in de diaspora praten vol lof over hun kinderen. Hoe goed zij het doen op school, hun studie, carrière etc. Mensen die met enige regelmaat ouderen en zieken in verzorgingshuizen bezoeken of zelf kennissen hebben met bejaarde ouders zien en horen ook wat anders. Kinderen blijken amper tijd te maken om ouders te bezoeken. Bekend is de uitspraak van menige vader of moeder - ook in deze nathak gebruikt dat – ‘Hindostaanse ouders zijn in staat gebleken onder zeer moeilijke omstandigheden tien of meer kinderen te verzorgen, maar vandaag de dag tien kinderen er niet in slagen om voor één ouder te zorgen;.

Tegen deze context verdient de toneelgroep uit Rahemal Buiten en NL Promotion een extra pluim omdat zij de nathak ook opgevoerd hebben in Zorgcentrum Transvaal in Den Haag. In dit Zorgcentrum wonen voornamelijk Hindostaanse ouderen. Qua logistiek is het haast onmogelijk om deze ouderen te vervoeren naar een theater. Een manager van dit Zorgcentrum heeft haar dank als volgt verwoord "Het toneelstuk was erg mooi en herkenbaar voor de ouderen. De bewoners en cliënten praten nog steeds over de nathak. Het was mooi te zien hoe veel herinneringen bij de ouderen weer naar boven kwamen". Ook dit is een vorm van 'sewa' die onze ouderen meer dan verdiend hebben.

Stanley Ramkhelawan

Hij schrijft over de Surinaamse diaspora in Nederland

STARNIEUWS | 15 OKT 2018
... Zie meerZie minder

SUCCESVOL NATAK TOURNEE TONEELGROEP RAHEMAL BUITEN 

De opvoering van het toneelstuk (nathak) door toneelgroep Rahemal Buiten in Den Haag. 

Toneelgroep Rahemal Buiten onder leiding van Perdeep Dodah heeft een succesvol tournee met de nathak Kamai kam, kharcha djaada afgesloten in Nederland. De première in Den Haag stond in het teken van de Hindostaanse immigratieviering georganiseerd door Haagse Stichting 145 jaar Hindostaanse immigratie. Daarna trok de toneelgroep het land in. Dit onder regie van NL Promotion van de gebroeders Lachman en Ramnathi. Achtereenvolgens konden de inwoners van Rotterdam, Almere, Amsterdam en Utrecht genieten van de toneelgroep uit Rahemal Buiten. De publieke afsluiting van deze nathak was op 7 oktober jl. in Den Haag.

De toneelgroep en de organisatoren kijken terug op een zeer geslaagd tournee. Alle voorstellingen waren zo goed als uitverkocht. In enkele steden was de belangstelling zo groot dat de nathak twee keer is opgevoerd.
Deze nathak stelt een aantal actuele maatschappelijke thema´s aan de orde. Niet alleen komen de migratiegeschiedenis - van India naar Suriname en van Suriname naar Nederland - en het huidige recreatietoerisme naar Suriname aan de orde. 

De emancipatie van de Hindostaanse contractarbeiders, de valse beloften van de kolonisator, alsook de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende religieuze groeperingen komen ruimschoots aan bod. De rode draad is dat de Hindostaanse contractarbeider een onzekere toekomst naar zijn hand heeft weten te zetten door hard werken en spaarzaamheid. Waarden die de jongere generatie niet al te nauw blijkt te nemen, volgens enkele episodes in de nathak. Zo heeft zoonlief – verblind door de charmes en beloftes van de sexy zumbalerares uit Nederland – het perceel van zijn ouders op het spel gezet om naar Nederland te komen. Zoals altijd kom berouw te laat en liep dit avontuurtje uit op een groot debacle. Na paisa na kowri, mangli rakhè doei doei tjauwnri. Deze ambitie bleek later een pijnlijke en dure les. 

Een ander thema van deze nathak dat de actualiteit raakt is de verhouding tussen ouders en kinderen, in het bijzonder de zorg voor ouders. Hindostanen in de diaspora praten vol lof over hun kinderen. Hoe goed zij het doen op school, hun studie, carrière etc. Mensen die met enige regelmaat ouderen en zieken in verzorgingshuizen bezoeken of zelf kennissen hebben met bejaarde ouders zien en horen ook wat anders. Kinderen blijken amper tijd te maken om ouders te bezoeken. Bekend is de uitspraak van menige vader of moeder - ook in deze nathak gebruikt dat – ‘Hindostaanse ouders zijn in staat gebleken onder zeer moeilijke omstandigheden tien of meer kinderen te verzorgen, maar vandaag de dag tien kinderen er niet in slagen om voor één ouder te zorgen;. 

Tegen deze context verdient de toneelgroep uit Rahemal Buiten en NL Promotion een extra pluim omdat zij de nathak ook opgevoerd hebben in Zorgcentrum Transvaal in Den Haag. In dit Zorgcentrum wonen voornamelijk Hindostaanse ouderen. Qua logistiek is het haast onmogelijk om deze ouderen te vervoeren naar een theater. Een manager van dit Zorgcentrum heeft haar dank als volgt verwoord Het toneelstuk was erg mooi en herkenbaar voor de ouderen. De bewoners en cliënten praten nog steeds over de nathak. Het was mooi te zien hoe veel herinneringen bij de ouderen weer naar boven kwamen. Ook dit is een vorm van sewa die onze ouderen meer dan verdiend hebben.

Stanley Ramkhelawan

Hij schrijft over de Surinaamse diaspora in Nederland 

STARNIEUWS | 15 OKT 2018

13 uur geleden

Zeg Het Maar

‘WE ACCEPTEREN DIT NIET MEER’

De actiegroep ‘Verplaatsing vuilstortplaats Ornamibo’ wil concreet antwoord van de overheid. Foto: Jason Pinas

WANICA - De regering moet betere maatregelen treffen om de brand op de vuilstortplaats Ornamibo in het district Wanica te blussen. Daarnaast moeten er binnen afzienbare tijd concrete plannen gepresenteerd worden voor permanente verplaatsing van de vuilnisbelt. Deze eisen stelt de actiegroep ‘Verplaatsing vuilstortplaats Ornamibo’. Indien de overheid niet uiterlijk dinsdag met een concreet antwoord komt, zal het protest worden verscherpt.

De groep heeft uit ontevredenheid over de houding van de autoriteiten zondag geprotesteerd bij de ingang van de vuilstortplaats. "Wij kunnen dit niet meer accepteren, we worden ziek, scholen in de buurt kunnen niet goed draaien en er zijn al mensen in het ziekenhuis opgenomen. Men beseft niet hoe ernstig de situatie hier is", zei een buurtbewoner tegen de Ware Tijd.

Volgens Jerry Slijngard, directeur van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, mag er bij de brand op de vuilstortplaats gesproken worden van een ramp. "Mensen ondervinden enorme last ervan. Daarom moet er op een zorgvuldige manier hiernaar gekeken worden." Anders dan de actiegroep is hij wel tevreden over de aanpak door betrokken instituten.

Slijngard zegt, na overleg met de brandweer, dat de situatie onder controle is, maar het vuur is nog niet geblust. "Eén van de grote problemen die de brandweer ondervindt, is dat het vuur onder het puin loopt. Er is daarom groot materieel nodig om de bovenlaag weg te stoten, zodat onderaan het smeulende vuur kan worden geblust. Dat is het proces waarmee de brandweerlieden nu bezig zijn."

Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost begrijpt de ontevredenheid van de buurtbewoners. Ze vraagt de mensen geduld te hebben zodat de situatie goed aangepakt kan worden. Enkele aanwezigen meenden dat het protest een politieke actie is van assembleelid Asiskumar Gajadien. Even leek het erop alsof de situatie uit de hand zouden lopen, toen voor- en tegenstanders een felle woordenstrijd voerden.

"Het is zijn schuld dat de vuilstortplaats nu hier is, waarom klaagt hij nu weer?", riep een man, doelend op Gajadien. Actievoerders reageerden even fel: "Jij woont niet hier, dus je moet je mond houden." De politicus benadrukte dat zijn aanwezigheid niets met politiek te maken heeft. "Als de mensen een beroep doen op mij als hun volksvertegenwoordiger ben ik verplicht ze te ondersteunen. Als dat als een politieke actie wordt gezien, dan weet ik het ook niet meer", zei Gajadien.

Jason Pinas
DWTONLINE | 15/10/2018
... Zie meerZie minder

‘WE ACCEPTEREN DIT NIET MEER’

De actiegroep ‘Verplaatsing vuilstortplaats Ornamibo’ wil concreet antwoord van de overheid. Foto: Jason Pinas  

WANICA - De regering moet betere maatregelen treffen om de brand op de vuilstortplaats Ornamibo in het district Wanica te blussen. Daarnaast moeten er binnen afzienbare tijd concrete plannen gepresenteerd worden voor permanente verplaatsing van de vuilnisbelt. Deze eisen stelt de actiegroep ‘Verplaatsing vuilstortplaats Ornamibo’. Indien de overheid niet uiterlijk dinsdag met een concreet antwoord komt, zal het protest worden verscherpt.

De groep heeft uit ontevredenheid over de houding van de autoriteiten zondag geprotesteerd bij de ingang van de vuilstortplaats. Wij kunnen dit niet meer accepteren, we worden ziek, scholen in de buurt kunnen niet goed draaien en er zijn al mensen in het ziekenhuis opgenomen. Men beseft niet hoe ernstig de situatie hier is, zei een buurtbewoner tegen de Ware Tijd.

Volgens Jerry Slijngard, directeur van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, mag er bij de brand op de vuilstortplaats gesproken worden van een ramp. Mensen ondervinden enorme last ervan. Daarom moet er op een zorgvuldige manier hiernaar gekeken worden. Anders dan de actiegroep is hij wel tevreden over de aanpak door betrokken instituten. 

Slijngard zegt, na overleg met de brandweer, dat de situatie onder controle is, maar het vuur is nog niet geblust. Eén van de grote problemen die de brandweer ondervindt, is dat het vuur onder het puin loopt. Er is daarom groot materieel nodig om de bovenlaag weg te stoten, zodat onderaan het smeulende vuur kan worden geblust. Dat is het proces waarmee de brandweerlieden nu bezig zijn.

Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost begrijpt de ontevredenheid van de buurtbewoners. Ze vraagt de mensen geduld te hebben zodat de situatie goed aangepakt kan worden. Enkele aanwezigen meenden dat het protest een politieke actie is van assembleelid Asiskumar Gajadien. Even leek het erop alsof de situatie uit de hand zouden lopen, toen voor- en tegenstanders een felle woordenstrijd voerden.

Het is zijn schuld dat de vuilstortplaats nu hier is, waarom klaagt hij nu weer?, riep een man, doelend op Gajadien. Actievoerders reageerden even fel: Jij woont niet hier, dus je moet je mond houden. De politicus benadrukte dat zijn aanwezigheid niets met politiek te maken heeft.  Als de mensen een beroep doen op mij als hun volksvertegenwoordiger ben ik verplicht ze te ondersteunen. Als dat als een politieke actie wordt gezien, dan weet ik het ook niet meer, zei Gajadien.

Jason Pinas 
DWTONLINE | 15/10/2018

13 uur geleden

Zeg Het Maar

Kinderen ziek door brand op vuilstortplaats Ornamibo in Suriname ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Er is sprake van smog wanneer de concentraties van luchtverontreinigende stoffen verhoogd zijn. Dit kan acute gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen. Meestal gaat het om luchtwegklachten, maar smog door ozon kan ook zorgen voor irritatie aan ogen, neus en keel. .symptomen COPD (longaandoening), dat wordt veroorzaakt door een dergelijke luchtvervuiling van fijnstof uitstoot oude auto's, kwikdampen geeft aanleiding tot: • astma, longontsteking en andere longziekten. • erfelijke ziekten. • schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen. • luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof. Symptomen van COPD (longziekte) Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. Door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid. Bij COPD kunt u last hebben van: benauwdheid hoesten slijm ophoesten kortademigheid vermoeidheid weinig spierkracht gewichtsverandering

Weet de pres van het land dit of slaap hij nog door feesten.

13 uur geleden

Zeg Het Maar

OVERLIJDENSBERICHT. SHEILENDRA GIRJASING

Afscheid in VHP hoofdkwartier aan de Mr.Jagernath Lachmonstraat op WOENSDAG 17 oktober vanaf 11 uur des morgens. Hierna zal de stoet vertrekken naar Weg naar Zee, alwaar de crematie zal plaatsvinden.

------------Shailendra R.I.P.------------------

ASATO MA SAD GAMAYA
Leid mij van onwaarheid naar waarheid

TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
Leid mij van de duisternis naar het licht

MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA
Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Om shanti shanti shanti
Om, vrede, vrede, vrede

FOTO| UNITEDNEWS
... Zie meerZie minder

OVERLIJDENSBERICHT. SHEILENDRA GIRJASING 

Afscheid in VHP hoofdkwartier aan de Mr.Jagernath Lachmonstraat op WOENSDAG 17 oktober vanaf 11 uur des morgens. Hierna zal de stoet vertrekken naar Weg naar Zee, alwaar de crematie zal plaatsvinden.

 ------------Shailendra R.I.P.------------------

ASATO MA SAD GAMAYA 
Leid mij van onwaarheid naar waarheid

TAMASO MA JYOTIR GAMAYA 
Leid mij van de duisternis naar het licht 

MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA 
Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Om shanti shanti shanti 
Om, vrede, vrede, vrede 

FOTO| UNITEDNEWS

1 dag geleden

Zeg Het Maar

STARTSEIN VOOR BOUW 200 WONINGEN HELENA VILLAGE

President Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin gaven vrijdag het startsein gegeven voor de bouw van 200 woningen voor de burgers die een woning nodig hebben. De woningen worden gebouwd door de ondernemer P&D Real Estate. Het project staat aan de Helena Christinaweg genaamd Helena Villige. Er zullen 200 woningen worden gebouwd. De vicepresident legde de eerste steen, terwijl president Bouterse zei dat hij de sleutels komt overdragen.

Het gaat om woningen met een oppervlakte van 70 m2. Eind augustus 2019 zullen deze woningen worden opgeleverd.

Volgens het staatshoofd is het een belangrijke droom, dat elk gezin een goede woning heeft. President Bouterse gaf verder aan dat na een goede evaluatie over de woningbouwprojecten, de conclusie is getrokken dat de regering niet perse hoeft te bouwen, maar dat er faciliteiten geschept moeten worden om met mensen uit de samenleving te werken.

Adhin vertelde over zijn jeugdjaren in het district Wanica en vindt de ontwikkelingen die het district in de afgelopen acht jaren heeft doorgemaakt, bijzonder goed. “Wanica is geen boiti meer, het is een stad geworden”, sprak de vp.

https://gfcnieuws.com/startsein-voor-bouw-200-woni…
... Zie meerZie minder

STARTSEIN VOOR BOUW 200 WONINGEN HELENA VILLAGE 

President Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin gaven vrijdag het startsein gegeven voor de bouw van 200 woningen voor de burgers die een woning nodig hebben. De woningen worden gebouwd door de ondernemer P&D Real Estate. Het project staat aan de Helena Christinaweg genaamd Helena Villige. Er zullen 200 woningen worden gebouwd. De vicepresident legde de eerste steen, terwijl president Bouterse zei dat hij de sleutels komt overdragen.

Het gaat om woningen met een oppervlakte van 70 m2. Eind augustus 2019 zullen deze woningen worden opgeleverd.

Volgens het staatshoofd is het een belangrijke droom, dat elk gezin een goede woning heeft. President Bouterse gaf verder aan dat na een goede evaluatie over de woningbouwprojecten, de conclusie is getrokken dat de regering niet perse hoeft te bouwen, maar dat er faciliteiten geschept moeten worden om met mensen uit de samenleving te werken.

Adhin vertelde over zijn jeugdjaren in het district Wanica en vindt de ontwikkelingen die het district in de afgelopen acht jaren heeft doorgemaakt, bijzonder goed. “Wanica is geen boiti meer, het is een stad geworden”, sprak de vp.  

https://gfcnieuws.com/startsein-voor-bouw-200-woningen-helena-village/

 

Commentaren

Rotxooi.

Waarom zo iemand de eerste steen laten leggen gedoemd te mislukken

The Custom Facebook Feed plugin