Overall News Suriname – O.N.S

Facebook Posts

Beste leden,
Wij broadcasten de volgende soorten berichten via O.N.S

- Nieuws
- Klachten
- Reclame & Advertenties
- Verjaardagen & Felicitaties
- Overlijdingsberichten
- Memoriam

Stuur ons maar een Pm en wij doen de rest geheel #GRATIS

Please like and share...
... Zie meerZie minder

Nieuwe onderwijswet zal afrekenen met ‘blijven zitten’
15/10/2018 15:24 - Jason Pinas
Marie Levens, onderwijskundige.
klik voor meer meer...

Marie Levens, onderwijskundige. Foto: Stefano Tull
PARAMARIBO - De nieuwe onderwijswet, waaraan nog wordt gewerkt, zal enkele opvallende veranderingen hebben ten opzichte van de huidige wetgeving. Zo verzekert Marie Levens, deskundige op het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Ze stelt dat problemen waarmee vooral scholieren al jaren worstelen, duurzaam zullen worden opgelost.

Eén van de zaken die zeker wegvalt is 'blijven zitten'. "Je krijgt een school zonder zittenblijvers, maar waar kinderen gewoon door kunnen gaan. Zij die langzamer zijn dan anderen, doen er iets langzamer over. Je moet meerdere modellen hanteren voor de kinderen waardoor ze de lessen kunnen begrijpen."

Levens stelt dat dit systeem van doorstromen niet nieuw is. Het heeft in meerdere landen, waaronder Nederland, België, Jamaica en Guyana, zijn nut bewezen. "Het is iets wat wij nog niet hebben gedaan, maar landen om ons heen doen het al. Daarom gaan we het nu ook doen." Met de nieuwe wet zullen de lessen praktischer gericht zijn. Ze wijst erop dat leerkrachten zich meer zullen moeten aanpassen aan hoe de kinderen gemakkelijker kunnen leren.

Minister Lilian Ferrier stelt dat de wet in grote lijnen af is. Overigens, het gaat volgens haar niet alleen om dit ontwerp, maar om een pakket van vijf wetgevingsprodukten. Ze noemt als voorbeeld het primaire, secundaire, beroeps en universitaire onderwijs, die beter geordend moeten worden met de nieuwe wetgeving. Een commissie van juristen is bezig de ontwerpen te bekijken.

Nu al is een aantal leerkrachten getraind om op een andere manier les te geven. Evaluatie heeft aangetoond dat de kinderen die hierbij betrokken zijn enthousiast zijn om de lessen te volgen. "Iets als wegens leeftijd overgaan is kindermishandeling; het is misdadig dat iemand die een jaartje ouder is, maar de stof niet zo goed begrijpt, door moet stromen om in een hogere klas te komen waar hij of zij nog minder van de leerstof begrijpt. Dat kan niet", zegt Ferrier.

De minister deelt verder mee, dat begin volgend jaar op een groot onderwijscongres belanghebbende groepen zich zullen mogen uitspreken over de nieuwe onderwijswet. Daarna zal het proces gefinaliseerd worden en zal er naar accreditatiemogelijkheden uitgekeken worden.
... Zie meerZie minder

Dankzij de 25% verhoging van de Ambtenaren is de koers en de prijzen in de winkels de lucht in.🤔 ... Zie meerZie minder

52 m geleden

Overall News Suriname - O.N.S

>>HEEFT U IETS NIEUWSWAARDIG DIE U WILT DELEN DAN KUNT U HET PER #PM VOOR #OVERALL_NIEUWS_SURINAME STUREN<<

>>LIKE AND SHARE ONZE PAGE..<<Bestuursambtenaar naar naast hogere rang

De Onder Bestuursopzichter, Mohamed Hamied Azadkhan, is afgelopen vrijdag geinstalleerd tot Bestuursopzichter. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh die deze plechtige handeling verrichte wees Azadkhan op de verantwoordelijkheden bij deze job.

De Bestuursopzichter Azadkhan is tewerkgesteld in het ressort Westelijkepolders.
... Zie meerZie minder

>>HEEFT U IETS NIEUWSWAARDIG DIE U WILT DELEN DAN KUNT U HET PER #PM VOOR #OVERALL_NIEUWS_SURINAME STUREN>LIKE AND SHARE ONZE PAGE..Image attachmentImage attachment

Straatkoers voor vandaag
Verkoop
$ = 7,75
€ = 8,00 Wijzigingen voorbehouden
... Zie meerZie minder

14 Oct, 20:22

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) is samen met de Unicef een pilot-project gestart in Nickerie. Er zal gericht worden gekeken naar kinderen met een beperking. Het MOB zegt dat in eerste instantie zal worden geïnventariseerd. De aangemelde kinderen zullen worden gescreend op verstandelijk niveau, sociaal-maatschappelijk functioneren, op hun milieu en op medisch gebied.

In het tweede traject zal vervolgens worden gekeken hoe het bureau per kind een hulpverleningstraject in elkaar kan zetten. ”Onze interventie kan in de vorm van begeleiding of advisering van opvoeders,” schrijft het MOB in een persbericht. Er staan ook voorlichtingsactiviteiten gepland evenals groepstrainingen voor kinderen, leerkrachten, crèche-medewerkers of ouders.

Evaluatie van het proefproject moet uitwijzen in welke vorm het bureau in het district verder kan gaan. Het MOB richt zich op personen/kinderen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. De doelgroep is tussen 0 en 23 jaar. De groep omvat kinderen met een bedreigde ontwikkeling, medische problemen, mensen met een beperking, epilepsie, syndromen en andere zaken die storend kunnen werken op de ontwikkeling of gezondheid.

MOB werkt landelijk en zijn hulpverlening is gericht op interventie binnen het systeem waar kinderen deel van uitmaken. Samen met opvoeders wordt gewerkt in het belang van het kind. Het proefproject in Nickerie moet de dienstverlening van het bureau naar de districten versterken. In Nickerie worden alle relevantie instanties en organisaties betrokken bij het project.
... Zie meerZie minder

Fel protest bij vuilstortplaats Ornamibo; enorme rookwolken

15 Oct, 00:00


Enorme rookwolken op de vuilstortplaats Ornamibo, zondagmiddag. De brandweer heeft het vuur na dagen onder controle, maar het probleem is nog niet verholpen. De wijde omgeving heeft last van de rook en stank. (Foto's: Leroy Troon)


Buurtbewoners en kinderen zijn de situatie beu. Er is zondagmiddag geprotesteerd bij de ingang van de vuilstortplaats.


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) spreekt de mensen toe. Hij is al jaren met dit probleem bezig. Zijn geduld is op.


Districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Audrey Hankers, oriënteert zich ter plekke met een delegatie, waar Jerry Slijngaard van het NCCR, deel van uitmaakt.

Zondagmiddag is er kort maar fel geprotesteerd bij de ingang van de Ornamibo vuilstortplaats. De omwonenden zijn de dikke rookwolken, de constante en onhoudbare stank, meer dan zat. Al ruim een week is de brandweer bezig een felle brand die op de vuilnisbelt is ontstaan, onder controle te krijgen. Het is ondertussen gelukt om het vuur in toom te houden, maar de enorme rook en de geur van verbrand plastiek zorgen voor enorme overlast. Kilometers ver hebben mensen er last van.

De bewoners van Ornamibo hebben vaker geklaagd over de ongezonde situatie waarin zij al jaren verkeren. Zij eisen dat de vuilnisbelt eindelijk wordt verplaatst.
De trekker van de actie heeft niet meer kunnen meedoen. Hij heeft zijn zoon, van wie een long is ingeklapt, naar het ziekenhuis gebracht, deelt Kees Joerawan mee. Hij heeft het roer overgenomen. “Het gaat om het belang van het volk, dit is ernstig,” geeft hij aan. Of de ingeklapte long met de situatie op de vuilnisbelt te maken heeft, is onduidelijk. Enkele protesterenden halen aan dat schoolkinderen ziek zijn geworden. Sommige buurtbewoners zijn in het ziekenhuis terechtgekomen, wordt er aangegeven.

De bewoners willen dat de vuilnisbelt verplaatst wordt. De vuilstortplaats is in 1998 in gebruik genomen en zou van tijdelijke aard zijn. Er was toen al geprotesteerd. Ondertussen is er een aantal beloftes gedaan van ordening, moderne afvalverwerking en energie opwekken uit verwerkt afval. “Waardeloos” roept iemand. Een oudere man merkt op dat er genoeg andere plekken zijn om vuil te storten. “Neem nou de plekken waar Billiton en Suralco gewerkt hebben, die grote mijnen, de grote gaten. Het vuil kan daar ook naar toe maar ja... geld, geld speelt een rol.”

Terwijl de actie gaande is, is er een delegatie van het districtscommissariaat en het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR), op de vuilnisbelt de situatie van dichtbij aan het bekijken. Het vuur is onder controle, de brandweer werkt hard. Hier en daar smeult er wat, er wordt geblust en er ontstaan gigantische rookpilaren. Er wordt in shift-verband gewerkt om het probleem het hoofd te bieden, terwijl er nog steeds afval wordt gestort. Bij terugkomst heeft districtscommissaris (dc) Audrey Hankers van Wanica Noordwest de buurtbewoners kort toegesproken. Ze verzekert hen dat er werkelijk hard gewerkt wordt. Ze vraagt begrip en roept de buurtbewoners op om samen een “behoorlijke oplossing” uit te werken. “Ik ga u niet zo laten, absoluut niet,” verzekert ze.

Assembleelid uit Wanica, Asiskumar Gajadien (VHP), is boos. “De dc vraagt om rekening te houden. Maar hoelang moeten we dat nog doen? Hoelang nog?” vraagt hij aan de protesterende menigte. “Er moet nu een oplossing komen. De oplossing is niet geduld. Geduld n’e furu bere. Geduld n’e tyar’ gezondheid!” Gajadien stelt dat de regering het probleem niet serieus neemt. “Anders was het vuur al geblust. Dan had de regering misschien landbouwvliegtuigen ingezet om water te storten.” De groep is van plan om dinsdag weer te komen protesteren als de regering maandag niet met een antwoord komt. “De regering moet ook binnen enkele dagen beslissen dat de vuilstortplaats ergens anders naar toe gaat. Zijn jullie ermee eens?” roept Gajadien. "Jaaa", wordt er in koor geroepen.

René Gompers
... Zie meerZie minder

15 Oct, 00:51

Brandweermannen zijn zes dagen en nachten bezig op de vuilnisbelt met het blussen van het vuur. Hoe lang ze nog bezig zullen zijn, is nog niet duidelijk. (Foto's: Leroy Troon)

Graafmachines worden ingezet om de brand onder controle te krijgen. De brandweer moest de machines van derden betrekken.

Buurtbewoners hebben zondagmiddag fel geprotesteerd en willen dat de vuilnisbelt wordt verplaatst.

Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost heeft zich ter plekke georiënteerd.

De brandweer heeft zijn handen vol met bluswerkzaamheden op de vuilnisbelt van Ornamibo. Het korps staat voor verschillende uitdagingen. Watertoevoer was een probleem, over bulldozers en graafmachines beschikt de brandweer niet, die moesten bij derden betrokken worden. Harde winden die ook plots van richting veranderen en de komende regens maken het werk van de brandweerlieden moeilijker dan het al is. Het vuur heeft niet alleen aan de oppervlakte gewoed. Ook tussen en onder de bergen afval smeult er nog een heleboel. De dikke rookwolken zorgen ook voor enorm veel overlast.

Brandweercommandant Radjen Jakhari staat een delegatie van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het districtscommissariaat, te woord op de vuilnisbelt. De delegatie is de situatie van dichtbij komen bekijken. De groep staat op een berg zand, die over een deel van het afval is gestort. Zand is ook een middel om vuur te blussen, deelt Jakhari aan Starnieuws mee. “We zijn al zes dagen bezig. Het vuur hebben we twee dagen terug onder controle gekregen. Het gaat om een onvolledige verbranding, met andere woorden het krijgt niet genoeg zuurstof waardoor je veel rookontwikkeling krijgt.”

“Hij brandt aan de bovenste en onderste laag,” geeft Jakhari aan. “Dat moeten we onder controle krijgen. Daarom moeten we het doen met anderen die graafmachines hebben. Daar zijn we nu mee bezig.” Op een groot oppervlak is zwaar materieel ingezet om bepaalde blusmethodes toe te passen. Een groep brandweerlui spoort de brandhaarden op. De machines graven een weg naar de brandhaarden toe. Daarna wordt er met water geblust. Grote dikke wolken stijgen op. De stank is ondraaglijk. “We werken in shiftverband. Ongeveer vijf groepen van 10 man per dag. We proberen te voorkomen dat ze niet te lang zijn blootgesteld aan de rook en mogelijk gevaarlijke gassen,” geeft de brandweercommandant aan.

Er was op de eerste dag een probleem met water. De brandweer heeft toen een 'kreekje' gegraven, legt Djakhari uit. Ondertussen is er een tweede gegraven maar de bluswagens kunnen daar niet naar toe. Er wordt gebruikt gemaakt van een draagbare motorspuit. Uit Nickerie is een defecte dompelpomp onderweg. Dit is een pomp die grote hoeveelheden water over grote afstanden pompt. Er kunnen ook meerdere waterkanonnen op aangesloten worden. Het zal gesloopt worden en de onderdelen zullen gebruikt worden om die ene dompelpomp die op Ornamibo wordt ingezet, te repareren. “Het heeft ons een paar keer in de steek gelaten,” geeft Jakhari aan.

Er wordt niet alleen personeel van Paramaribo ingezet, maar ook van andere districten, deelt Jakhari mee. Hij geeft aan dat er vaker grote branden zijn geweest op de vuilstortplaats. “Een keer zijn we vier weken lang hier bezig geweest omdat het smeulde,” haalt hij aan. “De afvalbergen zijn soms tien meters hoog. Ga na hoeveel water je nodig heb om dat alles af te koelen. En dan heb je ook nog een loopvuurtje aan de onderzijde, er is een oven. Je kunt dus niet overal gaan staan, je kunt doorzakken. We moeten met veel rekening houden, vooral in de avonduren.”

Wanneer het blussen af is kan nog niet vastgesteld worden. “Ik kan niet zeggen ‘morgen’ of ‘overmorgen’. We doen ons best,” zegt Jakhari. “Misschien duurt het nog een week. Het hangt af van de weersomstandigheden en de watertoevoer. We halen water uit de Parakreek, we zijn afhankelijk van eb en vloed. Dus ook met de getijden moeten we rekening houden.” Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Noordoost en kolonel Jerry Slijngard, coördinator van NCCR, zijn onder de indruk van de prestaties van de brandweer. “Ze zijn echt 1 maal 24 uur per dag bezig. Ik ben de KBS erg dankbaar,” zegt Hankers.

René Gompers
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin