DA91

Facebook Posts

16 m geleden

DA 91

PERSBERICHT
Vergiftiging van onze samenleving
Heel dichte smog hangt over ons vanmorgen, zelf voor mensen die op meer dan een half uur rijden van de lokatie afwonen. En de geur ... verbrand plastic. Gisteren, zondag 14 oktober, heeft een delegatie van DA’91 zich georienteerd op de vuilstortplaats te Ornamibo. Hun algemene bevinding is dat het gewoon onkan is dat daar waar mensen wonen een vuilstortplaats is. Surinamers in die omgeving wonen op een “toxische tijdbom”.

De vuilstortplaats van Ornamibo werd bijkans 20 jaar geleden voor 5 jaar uitgeleend als vuilverbrandingslocatie . Opeenvolgende regeringen hebben weinig tot niets gedaan de waardigheid van de mensen in die regio te beschermen tegen de giftige stoffen die zij moeten inademen. Het is niet de eerste keer dat de omwonenden daar de aandacht op vestigen.

Per dag wordt er in Suriname ruim 561 ton aan afval geproduceerd (bron ABS 2015). Dat is ruim 1 kg aan vuil per doorsneeburger. De afvalverwerking in Suriname is nog steeds niet in staat de ontwikkelingen bij te houden.De regering haar beleid is om de burgers steeds te vragen om geduld.

Het branden en het illegaal storten van vaste afvalproducten op verlaten lokaties langs wegen of in nabijgelegen open waterwegen is een’ gewone’ zaak geworden als gevolg van een verslechterde infrastructuur met betrekking tot het beheer van afvalproducten.

Helaas is er in Suriname geen algemene milieuwet die regels voor algemeen milieubeheer bevat. De bestaande wetgeving is sectoraal. Dit betekent dat er wetgeving is op bepaalde gebieden. De oudste, nog van kracht zijnde wet met milieugerelateerde bepaling is de Politiestrafwet van 1875.

Deze regering, die in haar Ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft opgenomen dat ultimo juni 2018 een nationaal plan voor transport, verwerking en opslag van afval aan DNA ter goedkeuring zal worden aangeboden, heeft ook hier niet aan voldaan en het blijkt wederom de zoveelste “misleiding”.
Bovendien zien wij ook dat ook nu weer er niet wordt gehandeld om erger te voorkomen.

De verwachting vanuit de regering dat burgers geduld moeten hebben want zij zijn bezig, is totaal onacceptabel. De aandoeningen die bij mens en dier ontstaan ten gevolge van deze milieu ramp zijn in de meeste gevallen onomkeerbaar en er moet met de meeste spoed gehandeld worden.

Wij vinden dat deze vuilstortplaats per direct gesloten moet worden en opgeruimd worden op een medisch en milieuvriendelijk verantwoorde wijze. Voorts moeten allen in de direkte omgeving van deze lokatie goed onderzocht worden om vast te stellen als er aandoeningen zijn ontstaan als gevolg van de vervuilde omgeving. Heel belangrijk is dat er goed, deskundig en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de luchtkwaliteit in de omgeving en dat de bevindingen worden gedeeld met de gemeenschap. Wij moeten namelijk goed begrijpen dat aandoeningen die ontstaan als gevolg van deze vervuiling in de meeste gevallen onomkeerbaar zijn, zij zullen het leven van diegenen die getroffen zijn dus voor altijd beinvloeden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regering.

Als partij maken wij ons steeds meer zorgen over het milieu in ons land. Wij krijgen de indruk dat de regering denkt dat internationaal te roepen dat wij het groenste land zijn, ons allen verder verblind voor de daadwerkelijke milieudreigingen die er in steeds meer burgers hun leefomgeving ontstaan. Denk maar aan de kwikvergiftiging in het binnenland, die nog steeds voortgaat. De kwikvergiftiging in de stad, vooral in paramaribo noord. De klachten van de gemeenschappen in de omgeving van Suralco plant. En er zijn nog meer plaatsen in ons land waar er milieu problemen zijn die nog niet onder de aandacht van het grote publiek zijn gebracht maar met de dag steeds dreigender worden. Suriname zit op een tijdbom wat het milieu betreft.

DA’91 heeft als onderdeel van onze Groene Strategie steeds gepleit voor sterke, geintegreerde milieuwetgeving. Deze wetgeving stelt niet alleen eisen aan ondernemers, klein en groot, maar ook aan de Staat. Zoals bijvoorbeeld in het kiezen waar een vuilstortplaats te plaatsen, hoe die in te richten en hoe die te beheren zodat een dergelijke ramp ons in de toekomst bespaard blijft. Suriname moet geen land worden waar wij met mondkapjes rond moeten lopen onder normale omstandigheden. Dat is niet de toekomst visie die wij hebben. En het hoeft ook niet. Er moet verantwoord,helder milieubeleid gemaakt worden. De naleving hiervan moet voor iedereen, zonder uitzondering, gelden. Zonder dit milieubeleid is de garantie op een gezonde leefomgeving continu in gevaar en is er geen bescherming tegen een voortgaande vergiftiging van onze samenleving.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Ook DA 91 zat eens in een regering. Dus ook schuldig in de situatie van het heden.

13 uur geleden

DA 91

VERGIFTIGING VAN ONZE SAMENLEVING.
Heel zware mist hangt over ons vanmorgen. En de geur... verbrand plastic. Heel erg is dit. Gisteren was ik bij de vuilstortplaats te Ornamibo. Ik vond het opvallend dat de aanwezige vertegenwoordigers van de regering hun neus dichthielden. Zij hebben dus problemen met de lucht voor de 5 minuten dat ze daar zijn , maar de gemeenschap die daar woont moet geduld hebben....... . En erger nog zonder enig bewijs of onderzoek wordt het leed zoals weergegeven door de bewoners in twijfel getrokken. Schandalig. En als klap op de vuurpijl wanneer de gemeenschap aan het woord komt stappen de heren en mevrouwen regeerders in hun autos en racen weg. Luisteren naar het volk.....ho maar!
Intussen.... worden vrouwen, mannen en kinderen ziek, gaan huisdieren dood en wordt het milieu in de wijde omgeving vergiftigd.
Het kan zo niet verder!

De vuilstortplaats moet onmiddelijk gesloten en verwijderd worden!
De burgers die in de direkte omgeving wonen moeten allemaal een goed medisch onderzoek ondergaan. Aandoeningen die herleid kunnen worden naar het blootstellen aan de aanwezigheid van de vuilstortplaats moeten behandeld worden en betaald door de Staat.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Alleen Leonsberg is nog veilig.

2 dagen geleden

DA 91

Van harte Gefeliciteerd Grushenka Rozen. Ook onze voorzitter van het DA’91 Jongeren Forum heeft succesvol de basis kadertraining afgerond! ... Zie meerZie minder

Van harte Gefeliciteerd Grushenka Rozen. Ook onze voorzitter van het DA’91 Jongeren Forum heeft succesvol de basis kadertraining afgerond!

 

Commentaren

Gefeliciteerd

2 dagen geleden

DA 91

Wederom een mijlpaal! Jong gemotiveerd kader! Suriname... er is meer dan hoop, er is een alternatief! Uitreiking van de certificaten aan ons jong kader. ... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

3 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

DA 91

11 Oktober: Een sterk en goed opgeleid meisjesteam

Dit jaar wordt voor de zevende keer de Internationale Dag van het Meisje gevierd. Op deze dag wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de behoeften en uitdagingen waar meisjes mee geconfronteerd worden. Het is heel belangrijk dat ook onze Surinaamse meisjes steeds versterkt worden en het volledig genot hebben van hun mensenrechten.
Daarom is het zo belangrijk dat wij ons op deze internationale dag van het meisjeskind, opnieuw realiseren dat wij met verhevigde inzet ons moeten toewijden aan het ondersteunen van meisjes om hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Meisjes en jonge vrouwen moeten de arbeidsmarkt kunnen betreden onder gelijke voorwaarden en hun volledige potentie kunnen realiseren. Om onze Nieuwe Republiek Suriname vorm te geven is dit van het hoogste belang!
Ook in Suriname verandert de arbeidsmarkt. Nog te veel Surinaamse meisjes en jonge vrouwen moeten hun dromen opgeven vanwege het ontbreken van de juiste economische en sociale omstandigheden. Er liggen veel uitdagingen op het pad van de meisjes. Te vaak moeten vrouwen en meisjes hun heil zoeken in de informele sector met lage betaling of geen betaling, zijn ze slachtoffer van misbruik en mishandeling en zelfs sexuele exploitatie.
Het DA’91 Jongeren Forum wil bijdragen aan het realiseren van meer leermogelijkheden, het uitzetten van nieuwe wegen om de ontwikkeling van meisjes tot een succes te maken. Middels het betrekken van alle stakeholders willen wij als Jongeren Forum niet alleen binnen onze partij, maar ook in ons land de aandacht vestigen op de meest belangrijke behoeften en mogelijkheden voor meisjes om hun vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Wij zijn ons bewust dat er nog vele uitdagingen op ons pad liggen, maar zijn overtuigd dat er voor elke uitdaging een oplossing is en met name inspiratie en doorzettingsvermogen van het grootste belang zijn. Om deze inspiratie te delen met alle burgers van ons land, maar in het bijzonder alle meisjes en jonge vrouwen, bieden wij, vanmiddag de film/documentaire “ Girl Rising” aan. Deze film zal uitgezonden worden via Apintie Televisie direct na het programma In de Branding op donderdag 11 Oktober.
In DA’91 telt iedereen mee, doet iedereen mee en draagt iedereen bij! Daar wij de enige partij zijn in Suriname met een gekozen vrouwlijke partij voorzitter erkennen wij meer dan welke politieke partij ook dat: Een krachtig team van sterke meisjes en vrouwen een cruciale vereiste is voor succes!

Grushenka Rozen
Voorzitter DA’91 Jongeren Forum
... Zie meerZie minder

11 Oktober: Een sterk en goed opgeleid meisjesteam

Dit jaar wordt voor de zevende keer de Internationale Dag van het Meisje gevierd. Op deze dag wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de behoeften en uitdagingen waar meisjes mee geconfronteerd worden. Het is heel belangrijk dat ook onze Surinaamse meisjes steeds versterkt worden en het volledig genot hebben van hun mensenrechten.
Daarom is het zo belangrijk dat wij ons op deze internationale dag van het meisjeskind, opnieuw realiseren dat wij met verhevigde inzet ons moeten toewijden aan het ondersteunen van meisjes om hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Meisjes en jonge vrouwen moeten de arbeidsmarkt kunnen betreden onder gelijke voorwaarden en hun volledige potentie kunnen realiseren. Om onze Nieuwe Republiek Suriname vorm te geven is dit van het hoogste belang!
Ook in Suriname verandert de arbeidsmarkt. Nog te veel Surinaamse meisjes en jonge vrouwen moeten hun dromen opgeven vanwege het ontbreken van de juiste economische en sociale omstandigheden. Er liggen veel uitdagingen op het pad van de meisjes. Te vaak moeten vrouwen en meisjes hun heil zoeken in de informele sector met lage betaling of geen betaling, zijn ze slachtoffer van misbruik en mishandeling en zelfs sexuele exploitatie.
Het DA’91 Jongeren Forum wil bijdragen aan het realiseren van meer leermogelijkheden, het uitzetten van nieuwe wegen om de ontwikkeling van meisjes tot een succes te maken. Middels het betrekken van alle stakeholders willen wij als Jongeren Forum niet alleen binnen onze partij, maar ook in ons land de aandacht vestigen op de meest belangrijke behoeften en mogelijkheden voor meisjes om hun vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Wij zijn ons bewust dat er nog vele uitdagingen op ons pad liggen, maar zijn overtuigd dat er voor elke uitdaging een oplossing is en met name inspiratie en doorzettingsvermogen van het grootste belang zijn. Om deze inspiratie te delen met alle burgers van ons land, maar in het bijzonder alle meisjes en jonge vrouwen, bieden wij, vanmiddag de film/documentaire “ Girl Rising” aan. Deze film zal uitgezonden worden via Apintie Televisie direct na het programma In de Branding op donderdag 11 Oktober.
In DA’91 telt iedereen mee, doet iedereen mee  en draagt iedereen bij! Daar wij de enige partij zijn in Suriname met een gekozen vrouwlijke partij voorzitter erkennen wij meer dan welke politieke partij ook dat: Een krachtig team van sterke meisjes en vrouwen een cruciale vereiste is voor succes!

Grushenka Rozen
Voorzitter DA’91 Jongeren Forum

4 dagen geleden

DA 91

WIJ GAAN VOOR EEN STERK TEAM VAN MEISJES EN JONGE VROUWEN! OFFERS MOETEN GEBRACHT WORDEN, UITDAGINGEN OVERWONNEN... MAAR OPGEVEN IS GEEN OPTIE!
Grushenka Rozen
Voorzitter DA'91 Jongeren Forum
... Zie meerZie minder

WIJ GAAN VOOR EEN STERK TEAM VAN MEISJES EN JONGE VROUWEN! OFFERS MOETEN GEBRACHT WORDEN, UITDAGINGEN OVERWONNEN... MAAR OPGEVEN IS GEEN OPTIE!
Grushenka Rozen
Voorzitter DA91 Jongeren Forum

4 dagen geleden

DA 91

11Oktober : Internationale Dag van het Meisjeskind. Er is nog steeds veel dat moet veranderen! DA’91 gaat ervoor Met Politiek Anders ! ... Zie meerZie minder

11Oktober : Internationale Dag van het Meisjeskind. Er is nog steeds veel dat moet veranderen! DA’91 gaat ervoor Met Politiek Anders !

6 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

6 dagen geleden

DA 91

DA’91 condoleert de VHP met het heengaan van de ex-Penningmeester Radjen Pahladsingh.
Heel veel sterkte toegewenst.🙏
... Zie meerZie minder

DA’91 condoleert de VHP met het heengaan van de ex-Penningmeester Radjen Pahladsingh.
Heel veel sterkte toegewenst.🙏

6 dagen geleden

DA 91

De voorzitter van DA’91 tekent het condoleance register bij de VHP ivm het heengaan van DNA lid Sheilendra Girjasing ... Zie meerZie minder

De voorzitter van DA’91 tekent het condoleance register bij de VHP ivm het heengaan van DNA lid Sheilendra Girjasing

7 dagen geleden

DA 91

En het team wordt steeds groter, sterker en gaat voort op weg naar de overwinning!De vertegenwoordigers van DA'91 te Welgedacht C in het ressort Koewarasan te Wanica zijn verenigd in de kern die geinstalleerd werd op zaterdag 6 oktober 2018 ... Zie meerZie minder

7 dagen geleden

DA 91

De vertegenwoordigers van DA'91 te Welgedacht C in het ressort Koewarasan te Wanica zijn verenigd in de kern die geinstalleerd werd op zaterdag 6 oktober 2018 ... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin