BIinnenlandse Zaken Overheid

Facebook Posts

PERSBERICHT

Afdeling ID-kaarten vervaardigt dagelijks honderden ID-kaarten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is onderverdeeld in verschillende afdelingen die elk belangrijke diensten bieden aan burgers. Een zeer belangrijke afdeling is de afdeling Identiteitskaarten.
Deze heeft als hoofdtaak het vervaardigen van ID-kaarten voor burgers. Volgens de ID-wet is elke burger vanaf zijn of haar zestiende jaar verplicht een ID-kaart te maken. “Dagelijks worden tussen de 200 en 350 ID-kaarten vervaardigd”, zegt Connie Grauwde, waarnemend hoofd van de afdeling.
Voor het maken van een ID-kaart op zestienjarige leeftijd, heeft de burger een familieboek en een uittreksel van het CBB nodig. Komt de burger zijn of haar ID-kaart verlengen, dan hoeft die alleen de oude ID-kaart mee te nemen. Indien de ID-kaart gestolen is, dient de burger een politieverklaring en tien Surinaamse Dollars voor leges te overleggen. Bij verlies of beschadiging is een DC-verklaring en tien Surinaamse Dollars aan leges vereist.
Als een burger een wijziging wil aanbrengen aan de persoonsgegevens op de ID-kaart, bijvoorbeeld een vrouw die gehuwd is, dan dient betrokkenen haar oude ID-kaart, familieboek en eventueel een huwelijksakte mee te nemen. Bij erkenning moet de persoon komen met een familieboek, erkenningsakte en eventueel de oude ID-kaart.
Een vreemdeling die in aanmerking wilt komen voor een Surinaamse ID-kaart, dient een Surinaamse ingezetene en ingeschreven te zijn op het wijkkantoor in zijn of haar woonplaats. Verder dient betrokkene een uittreksel en het huidige paspoort bij zich te hebben, die voorzien moet zijn van het vreemdelingenstempel van de vreemdelingenpolitie, de vreemdelingenregistratie en het bureau waar de persoon staat ingeschreven, alsook een bewijs van inschrijving en een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
De openingstijden van het loket Identiteitskaarten zijn van maandag tot en met donderdag, van half acht ‘s morgens tot twee uur ’s middags. Op vrijdag is het loket open van half acht ’s morgens tot half twee ‘s middags en op zaterdag van acht uur ’s morgens tot twaalf uur ‘s middags. “Ik wil de burgers, vooral zij die zestien jaar zijn, op het hart drukken dat zij volgens de wet hun ID-kaart moeten maken op hun zestiende, dus wanneer zij zestien jaar oud zijn of worden”, aldus Grauwde.

Paramaribo, 14 oktober 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Afdeling ID-kaarten vervaardigt dagelijks honderden ID-kaarten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is onderverdeeld in verschillende afdelingen die elk belangrijke diensten bieden aan burgers. Een zeer belangrijke afdeling is de afdeling Identiteitskaarten.
Deze heeft als hoofdtaak het vervaardigen van ID-kaarten voor burgers. Volgens de ID-wet is elke burger vanaf zijn of haar zestiende jaar verplicht een ID-kaart te maken. “Dagelijks worden tussen de 200 en 350 ID-kaarten vervaardigd”, zegt Connie Grauwde, waarnemend hoofd van de afdeling.
Voor het maken van een ID-kaart op zestienjarige leeftijd, heeft de burger een familieboek en een uittreksel van het CBB nodig. Komt de burger zijn of haar ID-kaart verlengen, dan hoeft die alleen de oude ID-kaart mee te nemen. Indien de ID-kaart gestolen is, dient de burger een politieverklaring en tien Surinaamse Dollars voor leges te overleggen. Bij verlies of beschadiging is een DC-verklaring en tien Surinaamse Dollars aan leges vereist.
Als een burger een wijziging wil aanbrengen aan de persoonsgegevens op de ID-kaart, bijvoorbeeld een vrouw die gehuwd is, dan dient betrokkenen haar oude ID-kaart, familieboek en eventueel een huwelijksakte mee te nemen. Bij erkenning moet de persoon komen met een familieboek, erkenningsakte en eventueel de oude ID-kaart.
Een vreemdeling die in aanmerking wilt komen voor een Surinaamse ID-kaart, dient een Surinaamse ingezetene en ingeschreven te zijn op het wijkkantoor in zijn of haar woonplaats. Verder dient betrokkene een uittreksel en het huidige paspoort bij zich te hebben, die voorzien moet zijn van het vreemdelingenstempel van de vreemdelingenpolitie, de vreemdelingenregistratie en het bureau waar de persoon staat ingeschreven, alsook een bewijs van inschrijving en een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
De openingstijden van het loket Identiteitskaarten zijn van maandag tot en met donderdag, van half acht ‘s morgens tot twee uur ’s middags. Op vrijdag is het loket open van half acht ’s morgens tot half twee ‘s middags en op zaterdag van acht uur ’s morgens tot twaalf uur ‘s middags. “Ik wil de burgers, vooral zij die zestien jaar zijn, op het hart drukken dat zij volgens de wet hun ID-kaart moeten maken op hun zestiende, dus wanneer zij zestien jaar oud zijn of worden”, aldus Grauwde.

Paramaribo, 14 oktober 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Nice. Gezien de lange wachttijden zou het goed zijn om meer personeel en apparatuur in te zetten. De dienstverlening zou voor beide partijen een aangename ervaring zijn.

Sagar Sewradj

PERSBERICHT

Hbo-opleiding ambtenaren wordt geaccrediteerd

Als grote voorstander van kwaliteitsonderwijs streeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) naar internationale erkenning voor de hbo-opleiding voor ambtenaren. Er wordt gewerkt aan het accrediteren van de opleiding. De accreditatie geschiedt door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie.
Bij de hbo-opleiding voor ambtenaren zal het onderwijskundig concept van Action Learning worden toegepast 'leren door te doen'. Dit concept combineert ervaring met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen kan direct op de werkvloer worden toegepast, met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie.
Minister Noersalim heeft onlangs een document in ontvangst mogen nemen, waarin onder andere aanbevelingen en randvoorwaarden met betrekking tot het curriculum van de hbo-opleiding zijn vervat. De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren zal van start gaan in november dit jaar en duurt vier collegejaren.

Paramaribo, 13 oktober 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Hbo-opleiding ambtenaren wordt geaccrediteerd

Als grote voorstander van kwaliteitsonderwijs streeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) naar internationale erkenning voor de hbo-opleiding voor ambtenaren. Er wordt gewerkt aan het accrediteren van de opleiding. De accreditatie geschiedt door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie.
 Bij de hbo-opleiding voor ambtenaren zal het onderwijskundig concept van Action Learning worden toegepast leren door te doen. Dit concept combineert ervaring met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen kan direct op de werkvloer worden toegepast, met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie.
Minister Noersalim heeft onlangs een document in ontvangst mogen nemen, waarin onder andere aanbevelingen en randvoorwaarden met betrekking tot het curriculum van de hbo-opleiding zijn vervat. De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren zal van start gaan in november dit jaar en duurt vier collegejaren.

Paramaribo, 13 oktober 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

 

Commentaren

Waarom kan SU geen respect ook hiervoor tonen ??????? .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>God zij met ons Suriname Hij verheff' ons heerlijk land Hoe wij hier ook samen kwamen Aan zijn grond zijn wij verpand Werkend houden w'in gedachten recht en waarheid maken vrij Al wat goed is te betrachten Dat geeft aan ons land waardij ******* Opo! Kondreman, oen opo! Sranangron e kari oen. Wans ope tata komopo Wi moe seti kondre boen. Stré de f'stré, wi no sa frede. Gado de wi fesiman. Eri libi te na dede Wi sa feti gi Sranan.

Bekendmaking ... Zie meerZie minder

Bekendmaking

 

Commentaren

Angela Kalpoe

Merre MO0

Inis

Missy Merre Rose

Robin Rijker

Rodney Vanbossé

John Wick

+ Meer commentaren

BEKENDMAKING, vroege sluiting BvB Coronie en Nickerie ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING, vroege sluiting BvB Coronie en Nickerie

BEKENDMAKING, sluiting zaterdagse openingstijden ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING, sluiting zaterdagse openingstijden

 

Commentaren

Waarom moeten mensen uit de distrikten speciaal naar de stad komen om een stamboom aan te vragen en weer komen om deze op te halen? Is gewoon belachelijk mang. Oten woh verander?

PERSBERICHT

Workshop CBB met BvB’s voor effectieve afhandeling paspoortenaanvragen

Aanvragen van Caricompaspoorten, die in 2005 zijn geïntroduceerd in Suriname dienen aan internationale eisen te voldoen, die niet voor alle burgers nog duidelijk zijn. In dit kader heeft de afdeling paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een workshop georganiseerd met de verschillende bureau’s voor burgerzaken (bvb’s).

Het thema van de workshop is; Change is now: op weg naar een effectieve en efficiënte afhandeling van paspoortenaanvragen met problemen. Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling paspoorten, zegt dat dit niet de eerste keer is dat er wordt gewerkt aan oplossingen voor probleemgevallen bij paspoortaanvragen. “Maar het is wel de eerste keer in workshopvorm, omdat wij met de kennis die de ambtenaren al hebben, samen willen komen tot oplossingen voor de problemen”.
Bij de workshop waren medewerkers van bvb’s uit Paramaribo, Wanica en Para. Alle bvb’s komen aan de beurt. Het is de bedoeling dat eerst over zes maanden een evaluatie en eventuele bijstelling zal volgen. “Wij willen zeker twee tot drie keer per jaar met de mensen samenkomen, want de burgerlijke stand is een ongoing thing, je moet bezig blijven om tot oplossingen te komen”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 17 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Burgers terecht bij Infobalie CBB voor vragen over diensten

De infobalie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is er om vragen te beantwoorden die bezoekers hebben over de diensten van het CBB. Deze dienst is beschikbaar tussen half acht ‘s morgens en twee uur in de middag. Dit zegt baliemedewerker Letitia Scheuer.

Bezoekers vragen het meest bij de balie waar zij terecht kunnen om hun passpoorten aan te vragen en daarna stellen zij het meest vragen over uittreksels. Op rustige dagen informeren gemiddeld 100 personen naar de diensten bij de balie. Anders is dat ruim 200 of soms zelfs meer.

De infobalie wordt bezocht door jong en oud. Het komt weleens voor dat burgers ontevreden zijn over een afdeling en verhit bij de infobalie aankomen. Scheuer vraagt de burgers om zich in alle rust aan te melden bij de balie, omdat de informatie die zij nodig hebben, beschikbaar is. Ook is het belangrijk dat bezoekers van de infobalie hun stukken bij de hand hebben wanneer zij zich bij de balie aanmelden, zodat de dienstverlening vlot kan verlopen. Het gaat voornamelijk erom dat de wachttijd voor andere bezoekers wordt geminimaliseerd.

Paramaribo, 14 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Burgers terecht bij Infobalie CBB voor vragen over diensten

De infobalie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is er om vragen te beantwoorden die bezoekers hebben over de diensten van het CBB. Deze dienst is beschikbaar tussen half acht ‘s morgens en twee uur in de middag. Dit zegt baliemedewerker Letitia Scheuer. 

Bezoekers vragen het meest bij de balie waar zij terecht kunnen om hun passpoorten aan te vragen en daarna stellen zij het meest vragen over uittreksels. Op rustige dagen informeren gemiddeld 100 personen naar de diensten bij de balie. Anders is dat ruim 200 of soms zelfs meer. 

De infobalie wordt bezocht door jong en oud. Het komt weleens voor dat burgers ontevreden zijn over een afdeling en verhit bij de infobalie aankomen. Scheuer vraagt de burgers om zich in alle rust aan te melden bij de balie, omdat de informatie die zij nodig hebben, beschikbaar is. Ook is het belangrijk dat bezoekers van de infobalie hun stukken bij de hand hebben wanneer zij zich bij de balie aanmelden, zodat de dienstverlening vlot kan verlopen. Het gaat voornamelijk erom dat de wachttijd voor andere bezoekers wordt geminimaliseerd. 

Paramaribo, 14 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

PERSBERICHT

Minister Pengel commiteert zich aan de HeForShe Campagne

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) heeft zich gecommitteerd aan de ‘He For She’ campagne. Dit gebeurde in bijzijn van zijn college Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZA). Een primeur van de dag, was het feit dat minister Pengel de 100ste mannelijke gecommitteerde van de HeForShe campagne is in Suriname, waardoor het aantal gecommiteerden in Suriname op 110 komt te staan.

Minister Noersalim gaf aan dat hij het wenselijk vindt, dat er in de komende 2 maanden op zijn minst 100 gecommiteerden bij komen. Op 24 november 2015 werd door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken de HeforShe campagne gelanceerd en de Orange Day geïntroduceerd. Noersalim heeft het tijdens de ‘He for She’ and ‘Orange Day’ op 24 november 2015 op zich genomen om als “change agent’ de boodschap van gendergelijkheid en actievoering voor geweld tegen vrouwen verder te verspreiden. Hij wil deze doelen behalve op zijn ministerie, ook op andere ministeries bewerkstelligen.

Voorafgaand aan de committering, verzorgde Nazier Eskak van het ministerie van BIZA een korte inleiding met betrekking tot de HeForShe Campagne. Op de Gender Gap Index scoorde Suriname in 2017 een 0,62 op het gebied van economische participatie en kansen, wat een genderkloof van ongeveer 38 procent laat zien. Vrouwen hebben 38 procent minder kans op dezelfde economische kansen als mannen. De hoogst mogelijke score is 1 (gelijkheid) en de laagst mogelijke score is 0 (ongelijkheid).

De He For She is een solidariteitscampagne voor de bevordering van gendergelijkheid, geïnitieerd door de Verenigde Natie. Het doel is om gelijkheid te bereiken door alle geslachten aan te moedigen als agenten van verandering en actie te ondernemen tegen negatieve stereotypen en gedragingen. Gegrond vanuit het idee dat genderongelijkheid een probleem is dat alle mensen raakt - sociaal, economisch en politiek - probeert het mannen en jongens actief te betrekken bij een beweging die oorspronkelijk werd opgevat als 'een strijd voor vrouwen door vrouwen'.

Paramaribo, 12 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Minister Pengel commiteert zich aan de HeForShe Campagne

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) heeft zich gecommitteerd aan de ‘He For She’ campagne. Dit gebeurde in bijzijn van zijn college Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZA).  Een primeur van de dag, was het feit dat minister Pengel de 100ste mannelijke gecommitteerde van de HeForShe campagne is in Suriname, waardoor het aantal gecommiteerden in Suriname op 110 komt te staan. 

Minister Noersalim gaf aan dat hij het wenselijk vindt, dat er in de komende 2 maanden op zijn minst 100 gecommiteerden bij komen. Op 24 november 2015 werd door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken de HeforShe campagne gelanceerd en de Orange Day geïntroduceerd. Noersalim heeft het tijdens de ‘He for She’ and ‘Orange Day’ op 24 november 2015 op zich genomen om als “change agent’ de boodschap van gendergelijkheid en actievoering voor geweld tegen vrouwen verder te verspreiden. Hij wil deze doelen behalve op zijn ministerie, ook op andere ministeries bewerkstelligen.

Voorafgaand aan de committering, verzorgde Nazier Eskak van het ministerie van BIZA een korte inleiding met betrekking tot de HeForShe Campagne.  Op de Gender Gap Index scoorde Suriname in 2017 een 0,62 op het gebied van economische participatie en kansen, wat een genderkloof van ongeveer 38 procent laat zien. Vrouwen hebben 38 procent minder kans op dezelfde economische kansen als mannen. De hoogst mogelijke score is 1 (gelijkheid) en de laagst mogelijke score is 0 (ongelijkheid).

De He For She is een solidariteitscampagne voor de bevordering van gendergelijkheid, geïnitieerd door de Verenigde Natie. Het doel is om gelijkheid te bereiken door alle geslachten aan te moedigen als agenten van verandering en actie te ondernemen tegen negatieve stereotypen en gedragingen. Gegrond vanuit het idee dat genderongelijkheid een probleem is dat alle mensen raakt - sociaal, economisch en politiek - probeert het mannen en jongens actief te betrekken bij een beweging die oorspronkelijk werd opgevat als een strijd voor vrouwen door vrouwen.

Paramaribo, 12 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

MinBiza goedgestemd met slagingspercentage ambtenarenopleidingen

De ambtenarenopleidingen voor het collegejaar 2017-2018 zijn vrij succesvol afgerond. Met een algemeen slagingspercentage van 88% is minister Mike Noersalim best tevreden. Hij geeft aan dat binnenkort een evaluatie van de opleidingen volgt. Die geldt voornamelijk voor de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (V.A.A.O.) omdat die moet aansluiten op de hoger beroepsopleiding voor ambtenaren.

De VAAO-opleidingen zijn eerder aan een evaluatie onderworpen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs. “Zoals u weet is onderwijs dinamysch”, stelt minister Noersalim. “Nu moeten wij nagaan of onder andere het vakkenpakket aansluit op de aan te komen hbo voor ambtenaren. Zo ja, geen probleem, zo nee dan moeten wij een omschakeling maken.” Minister Noersalim zegt dat een commissie binnenkort de werkzaamheden start.

Geslaagden en bevorderden van de ambtenarenopleidingen in Paramaribo en Nickerie hebben rond eind augustus hun diploma’s en certificaten in ontvangst genomen. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, heeft in het kader van de decentralisatie gedachte de diplomering van afgestudeerde ambtenaren in Nickerie bijgewoond. “Ik vind het enorm belangrijk om ambtenaren van alle ministeries die de opleidingen succesvol hebben afgerond, te bemoedigen en de nodige impulsen te geven om de opgedane kennis toe te passen. Wij hebben een dienstverlenende rol naar de samenleving en het is belangrijk dat die op professionele wijze wordt uitgevoerd”, aldus minister Noersalim.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is via de afdeling Vorming & Opleiding verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van ambtenaren. Vanuit die verantwoordelijkheid worden opleidingen, alsook diploma of certificaatuitreikingen georganiseerd.

De herinschrijvingen voor de ambtenarenopleidingen zijn van tien tot veertien september.

Paramaribo, 11 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

MinBiza goedgestemd met slagingspercentage ambtenarenopleidingen

De ambtenarenopleidingen voor het collegejaar 2017-2018 zijn vrij succesvol afgerond. Met een algemeen slagingspercentage van 88% is minister Mike Noersalim best tevreden. Hij geeft aan dat binnenkort een evaluatie van de opleidingen volgt. Die geldt voornamelijk voor de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (V.A.A.O.) omdat die moet aansluiten op de hoger beroepsopleiding voor ambtenaren. 

De VAAO-opleidingen zijn eerder aan een evaluatie onderworpen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs. “Zoals u weet is onderwijs dinamysch”, stelt minister Noersalim. “Nu moeten wij nagaan of onder andere het vakkenpakket aansluit op de aan te komen hbo voor ambtenaren. Zo ja, geen probleem, zo nee dan moeten wij een omschakeling maken.”  Minister Noersalim zegt dat een commissie binnenkort de werkzaamheden start. 

Geslaagden en bevorderden van de ambtenarenopleidingen in Paramaribo en Nickerie hebben rond eind augustus hun diploma’s en certificaten in ontvangst genomen. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, heeft in het kader van de decentralisatie gedachte de diplomering van afgestudeerde ambtenaren in Nickerie bijgewoond. “Ik vind het enorm belangrijk om ambtenaren van alle ministeries die de opleidingen succesvol hebben afgerond, te bemoedigen en de nodige impulsen te geven om de opgedane kennis toe te passen. Wij hebben een dienstverlenende rol naar de samenleving en het is belangrijk dat die op professionele wijze wordt uitgevoerd”, aldus minister Noersalim. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is via de afdeling Vorming & Opleiding verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van ambtenaren. Vanuit die verantwoordelijkheid worden opleidingen, alsook diploma of certificaatuitreikingen georganiseerd. 

De herinschrijvingen voor de ambtenarenopleidingen zijn van tien tot veertien september. 

Paramaribo, 11 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Aerin Moesa

Waar vind de inschryving plaats

Allemaal van harte gefeliciteerd

Melanie Karsoredjo-Kasanwinangoen

Shareen Mangrey Shantusha Gajadhar Verginia Zerp Astrid Robles de Medina

Alan Amat Alan Amattaram check dit. we krijgen niks te horen.

+ Meer commentaren

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

 

Commentaren

RM Rdjo

Tjek u pb

PERSBERICHT

Opleiding tot huwelijksambtenaar in oktober van start

De voorbereidingen voor de opleiding tot huwelijksambtenaar zijn afgerond. Volgens plan zal deze opleiding in oktober van start gaan. In samenwerking met Vorming en Opleiding (VO) zijn er naar mogelijkheden gezocht om de opleiding op een gemakkelijke manier en met minder kosten af te draaien. Er zijn in totaal 114 geregistreerden, waaronder 80 voor Paramaribo en omgeving en 34 voor Nickerie.

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) wordt speciale aandacht geschonken aan de diverse religiën in Suriname. Dit, vanwege het feit dat het een beleidsverantwoordelijkheid is van Biza, behorende tot het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden. De opleiding tot huwelijksambtenaar is gericht op de huwelijkswet van 1973. In de wet staan richtlijnen opgenomen om een huwelijksambtenaar te kunnen worden. Op grond van die richtlijnen is er een instellingsbesluit opgemaakt en uitgegeven. De voorbereidingen zijn gericht op het bestaan van zowel een theoretisch als praktisch deel. Daartoe behoren ook het zoeken van docenten en een geschikte locatie voor het verzorgen van de opleiding. Met de geregistreerden moet nu nog worden afgestemd in welke periode zij de opleiding willen volgen.

Stanley Soeropawiro, Beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden, zegt dat alle religiën het huwelijk zien als één van de belangrijke fundamenten van het geloof. “Door goede huwelijken kan men het geloof beter appreciëren. We krijgen dan betere gezinnen en die betere gezinnen zorgen ervoor dat we een betere gemeenschap krijgen. Want als zij het werk goed doen, religiën in feite opnemen bij het voltrekken van de huwelijken, dan hebben zij in feite een heel goede bijdrage geleverd. Dat is een indirecte bijdrage vanuit ministerie, om dat stukje te kunnen faciliteren.”

Paramaribo, 5 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Opleiding tot huwelijksambtenaar in oktober van start

De voorbereidingen voor de opleiding tot huwelijksambtenaar zijn afgerond. Volgens plan zal deze opleiding in oktober van start gaan. In samenwerking met Vorming en Opleiding (VO) zijn er naar mogelijkheden gezocht om de opleiding op een gemakkelijke manier en met minder kosten af te draaien. Er zijn in totaal 114 geregistreerden, waaronder 80 voor Paramaribo en omgeving en 34 voor Nickerie. 

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) wordt speciale aandacht geschonken aan de diverse religiën in Suriname. Dit, vanwege het feit dat het een beleidsverantwoordelijkheid is van Biza, behorende tot het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden. De opleiding tot huwelijksambtenaar is gericht op de huwelijkswet van 1973. In de wet staan richtlijnen opgenomen om een huwelijksambtenaar te kunnen worden. Op grond van die richtlijnen is er een instellingsbesluit opgemaakt en uitgegeven. De voorbereidingen zijn gericht op het bestaan van zowel een theoretisch als praktisch deel. Daartoe behoren ook het zoeken van docenten en een geschikte locatie voor het verzorgen van de opleiding. Met de geregistreerden moet nu nog worden afgestemd in welke periode zij de opleiding willen volgen. 

Stanley Soeropawiro, Beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden, zegt dat alle religiën het huwelijk zien als één van de belangrijke fundamenten van het geloof. “Door goede huwelijken kan men het geloof beter appreciëren. We krijgen dan betere gezinnen en die betere gezinnen zorgen ervoor dat we een betere gemeenschap krijgen. Want als zij het werk goed doen, religiën in feite opnemen bij het voltrekken van de huwelijken, dan hebben zij in feite een heel goede bijdrage geleverd. Dat is een indirecte bijdrage vanuit ministerie, om dat stukje te kunnen faciliteren.”

Paramaribo, 5 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Hoe kan je dit volgen?

De gemeente waar u bent aangesloten zal u moeten voordragen voor deze huwelijksambtenaren opleiding met daarbij de nodige documenten en stukken.

Ik werk voor R.O Kan ik me ook inschrijven?tot wanneer kan het? En welke bescheiden heb ik nodig om me in te schrijven?

K ga volgen.

PERSBERICHT

Geslaagden ambtenarenopleidingen krijgen diploma

De afdeling Vorming & Opleidingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde een diploma-uitreiking voor de geslaagden van de diverse ambtenarenopleidingen, die onder auspiciën van deze afdeling worden verzorgd. Het gaat om de algemeen vormende opleidingen, te weten de Surnumerairs, de Voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding (VAAO) en de specifieke opleidingen. De specifieke opleidingen zijn de Bevolkingsadministratieopleidingen (BA). De BA-opleidingen worden alleen in Paramaribo verzorgd, terwijl de overige opleidingen in Paramaribo en Nickerie kunnen worden gevolgd.

Het afgelopen studiejaar leverde landelijk een aantal van 62 geslaagden af voor de
Vooropleiding Surnumerair en 92 geslaagden voor de Surnumerairsopleiding. Verder telden de VAAO-1 en VAAO-2 een aantal landelijk geslaagden van respectievelijk 171 en 116. Voorts leverde de opleiding Bevolkingsadministratie 24 geslaagden af. Bij de diploma-uitreiking mochten 48 heren en 246 dames hun diploma’s in ontvangst nemen, wat neerkomt op een percentage van 16% om 84%. Ook bij de ambtenarenopleidingen is gebleken dat de dames in de meerderheid zijn.

De afdeling Vorming & Opleidingen richt zich de komende jaren voornamelijk op de kwaliteitsverbetering van het midden- en hoger kader, door opleidingen aan te bieden die voldoen aan internationale- en accreditatiestandaarden. Hierbij wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het huidige opleidingsaanbod en de opzet van een Hbo-opleiding. Deze opleiding zal overheidspersoneel opleiden tot een initieel bachelor niveau op het gebied van bestuurskunde, zodat zij haar taken behorende bij de diverse functies beter kan uitvoeren. De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren zal volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken op 14 november 2018 starten.

Paramaribo, 04 september 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Geslaagden ambtenarenopleidingen krijgen diploma

De afdeling Vorming & Opleidingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde een diploma-uitreiking voor de geslaagden van de diverse ambtenarenopleidingen, die onder auspiciën van deze afdeling worden verzorgd. Het gaat om de algemeen vormende opleidingen, te weten de Surnumerairs, de Voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding (VAAO) en de specifieke opleidingen. De specifieke opleidingen zijn de Bevolkingsadministratieopleidingen (BA). De BA-opleidingen worden alleen in Paramaribo verzorgd, terwijl de overige opleidingen in Paramaribo en Nickerie kunnen worden gevolgd.

Het afgelopen studiejaar leverde landelijk een aantal van 62 geslaagden af voor de 
Vooropleiding Surnumerair en 92 geslaagden voor de Surnumerairsopleiding. Verder telden de VAAO-1 en VAAO-2 een aantal landelijk geslaagden van respectievelijk 171 en 116. Voorts leverde de opleiding Bevolkingsadministratie 24 geslaagden af. Bij de diploma-uitreiking mochten 48 heren en 246 dames hun diploma’s in ontvangst nemen, wat neerkomt op een percentage van 16% om 84%. Ook bij de ambtenarenopleidingen is gebleken dat de dames in de meerderheid zijn.

De afdeling Vorming & Opleidingen richt zich de komende jaren voornamelijk op de kwaliteitsverbetering van het midden- en hoger kader, door opleidingen aan te bieden die voldoen aan internationale- en accreditatiestandaarden. Hierbij wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het huidige opleidingsaanbod en de opzet van een Hbo-opleiding. Deze opleiding zal overheidspersoneel opleiden tot een initieel bachelor niveau op het gebied van bestuurskunde, zodat zij haar taken behorende bij de diverse functies beter kan uitvoeren. De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren zal volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken op 14 november 2018 starten.

Paramaribo, 04 september 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Zijn er nog inschrijvingen?.Zo ja,waar kan ik me dan inschrijvingen

Volg biza fb-page

Reshma Karwofodi

Dank u

Ik lees mee Dit wil k doen Kan k m nog inschrijven

Reshma Karwofodi👌👌

We kunnen gaan Missy Merre Rose

+ Meer commentaren

PERSBERICHT

Perceelnummer niet hetzelfde als huisnummer of BR-nummer

Een perceelnummer is niet hetzelfde als een huisnummer of BR-nummer. Een perceelnummer is een nummer dat wordt vastgesteld door de landmeter, terwijl een huisnummer een nummer is dat word vastgesteld door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ten behoeve van het bevolkingsregister. Vandaar dat het ook wel een BR-nummer wordt genoemd. In de praktijk worden beide nummers nog wel eens door elkaar gehaald.

Kisoor Maharadjdin, hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB, benadrukt dat een huisnummer wordt vastgesteld door het CBB, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. Hij geeft kort weer hoe de procedure geschiedt: “Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft het beginpunt van de straat aan. En zo ook de vernummering van de straat. Vernummering van de huizen en gebouwen van die straat begint dan bij dat punt. Aan de huizen en gebouwen gelegen aan de linkerkant van de straat worden oneven getallen toegewezen. De huizen en gebouwen aan de rechterkant van de straat worden dan de even nummers toegekend. Daarbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde reservering van plusminus twintig meter per nummer.”

Op de vraag hoe een bewoner op de hoogte wordt gesteld van zijn of haar huisnummer, zegt het afdelingshoofd dat betrokkene een kennisgeving krijgt waarop de straatnaam en het huisnummer vastgesteld staan, nadat een nummer is vastgesteld. Om zijn of haar huisnummer in ontvangst te nemen, heeft de bewoner deze kennisgeving, een geldig legitimatiebewijs en een perceelkaart nodig. In geval een bewoner geen kennisgeving heeft ontvangen, wordt dat binnen de afdeling gecheckt. Nadat een straat is vernummerd, wordt namelijk een straatkaart gemaakt met alle huisnummers die zijn toegekend. Dan wordt getracht om de persoon alsnog de kennisgeving te geven.

Maharadjdin wijst er ten overvloede op dat het niet toegestaan is om zelf een huisnummer bepalen. Het bepalen van een huisnummer is bij wet geregeld. De wet geeft duidelijk aan dat het bepalen van een huisnummer geschiedt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB. De voornaamste taken van deze afdeling zijn het plaatsen van straatnaamborden voor de straten van geheel Suriname, het toekennen van huisnummers aan huizen en gebouwen en het verrichten van veld- en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de straatnaamgeving.

Paramaribo, 31 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Perceelnummer niet hetzelfde als huisnummer of BR-nummer

Een perceelnummer is niet hetzelfde als een huisnummer of BR-nummer. Een perceelnummer is een nummer dat wordt vastgesteld door de landmeter, terwijl een huisnummer een nummer is dat word vastgesteld door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ten behoeve van het bevolkingsregister. Vandaar dat het ook wel een BR-nummer wordt genoemd. In de praktijk worden beide nummers nog wel eens door elkaar gehaald.

Kisoor Maharadjdin, hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB, benadrukt dat een huisnummer wordt vastgesteld door het CBB, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. Hij geeft kort weer hoe de procedure geschiedt: “Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft het beginpunt van de straat aan. En zo ook de vernummering van de straat. Vernummering van de huizen en gebouwen van die straat begint dan bij dat punt. Aan de huizen en gebouwen gelegen aan de linkerkant van de straat worden oneven getallen toegewezen. De huizen en gebouwen aan de rechterkant van de straat worden dan de even nummers toegekend. Daarbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde reservering van plusminus twintig meter per nummer.”

Op de vraag hoe een bewoner op de hoogte wordt gesteld van zijn of haar huisnummer, zegt het afdelingshoofd dat betrokkene een kennisgeving krijgt waarop de straatnaam en het huisnummer vastgesteld staan, nadat een nummer is vastgesteld. Om zijn of haar huisnummer in ontvangst te nemen, heeft de bewoner deze kennisgeving, een geldig legitimatiebewijs en een perceelkaart nodig. In geval een bewoner geen kennisgeving heeft ontvangen, wordt dat binnen de afdeling gecheckt. Nadat een straat is vernummerd, wordt namelijk een straatkaart gemaakt met alle huisnummers die zijn toegekend. Dan wordt getracht om de persoon alsnog de kennisgeving te geven.

Maharadjdin wijst er ten overvloede op dat het niet toegestaan is om zelf een huisnummer bepalen. Het bepalen van een huisnummer is bij wet geregeld. De wet geeft duidelijk aan dat het bepalen van een huisnummer geschiedt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB. De voornaamste taken van deze afdeling zijn het plaatsen van straatnaamborden voor de straten van geheel Suriname, het toekennen van huisnummers aan huizen en gebouwen en het verrichten van veld- en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de straatnaamgeving.

Paramaribo, 31 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Raïz Asruf Faraisa Mohammedamin

Hebben jullie letter "a" in voorraad?

Rishi Malaha

Sifania Rahmoe

Leandro Martosoewiknjo

Avinash Pooran Ramon Fuzzally volg info

Avinash Ramparichan

Beste hoe staat het als je straat nog geen naam heeft

Urmila Boejharat

Avinash Ramparichan

Aan Henck Arronstraat heeft het Leger des heils drie gebouwen waarop 126 staat. Rubin restaurant is ook 126 wat is dan het verschil

Wennysa Dicene

Anneke Moestopo Sabrina Ngatinie Wakiran-Moestopo Sylvana Moestopo

Parwie Gh

Gerrit

Liane Noten Nancy Marsan-Gomes

Adjai Ghisaidoobe Widjai Ghisaidoobe

Kiran Mangroe

Ramsaroep Mustafa

Seecharan Ashwien

Syl Mer

Marienjo Karsoredjo

Jer Jsa

Evan Cro Somedjo

Rachel Soengmedjo

+ Meer commentaren

PERSBERICHT

CHEN in oprichting ten behoeve van het Caribisch cultureel erfgoed

De orkanen Irma, Jose en Maria hebben in de Caribische regio een spoor van vernieling achtergelaten. Met name op St. Maarten, Dominica en de British Virgin Islands (BVI) hebben de categorie 5 orkanen, Irma en Maria, zware schade aangericht in 2017. Ook het cultureel erfgoed, uniek en onvervangbaar, heeft schade opgelopen. Juist omdat dit om uniek, authentiek en onvervangbaar materiaal gaat, dat het geheugen van de (ei) landen vormt, is het van belang deze goed te preserveren en beschermen en in geval van schade, professioneel te herstellen.

De Caribische archieforganisatie Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) heeft onlangs een Working Conference georganiseerd op St. Maarten van 30 juli tot 2 augustus 2018, genaamd “Regional approaches to Disaster Recovery and Heritage Preservation”. Op deze conferentie zijn werkafspraken gemaakt om documenten, artefacten, gebouwd en immaterieel erfgoed zo goed mogelijk te beschermen tegen natuurrampen.
De voorzitter van CARBICA, Rita Tjien Fooh (Nationale Archivaris van Suriname) merkte in haar openingstoespraak op dat de Erfgoedinstellingen zoals archieven, musea en bibliotheken op veel (ei)landen over beperkte middelen beschikken. Gelet hierop heeft CARBICA daarom het besluit genomen om de totale erfgoed sector en rampenbureaus in de regio te betrekken in plaats van zelfstandig geïsoleerde activiteiten uit te voeren bij de bescherming van het cultureel erfgoed. Volgens haar kan een gecoördineerde aanpak garantie bieden voor het opleveren van concrete resultaten voor de bescherming van de erfgoed sector in de regio.
Bij de afsluiting van de Working Conference op St. Maarten is onder andere een resolutie aangenomen om een Caribisch netwerk op te zetten met name de “Caribbean Heritage Emergency Network” (CHEN). Dit netwerk zal een database opzetten waarin de namen van professionals worden opgenomen, die de nodige disaster preparedness trainingen kunnen verzorgen en response missies kunnen uitvoeren in gebieden die getroffen worden door (natuur) rampen. In een later stadium zal gewerkt worden aan het genereren van fondsen om mobiele “conservation” units of containers te plaatsen op strategische plaatsen in de regio, zodat de nodige materialen voor hulpverlening aan erfgoedinstellingen meteen beschikbaar zijn.
Op St-Maarten heeft Tjien Fooh meteen een Werkgroep geïnstalleerd om voorbereidende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de daadwerkelijke lancering van CHEN begin 2019 (jan/feb). De Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de totale erfgoed sector archieven, musea, bibliotheken, archeologie, gebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed van de Caribische regio.
Vermeldenswaard is dat dit initiatief ondersteund wordt door de International Council on Archives (ICA) en de UNESCO.

De Working Conference werd behalve door CARBICA mede mogelijk gemaakt door sponsorships van de International Council on Archives (ICA), UNESCO, Rijksdienst Caribisch Nederland ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland, de Gerda Henkel Foundation in Germany en de overheid van St. Maarten. Vermeldenswaard is dat de Caribbean Emergency and Disaster Preparedness Agency (CDEMA) ook participeerde in de workshop.
De volgende (ei) landen participeerden aan de working conference: St.Maarten (Frans en Nederlands deel), Curaçao, Aruba, Saba, Suriname, Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Antigua & Barbuda, Grenada, Dominica, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, Puerto Rico, Guatemala, Nederland, Engeland en USA.

Paramaribo, 30 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

CHEN in oprichting ten behoeve van het Caribisch cultureel erfgoed

De orkanen Irma, Jose en Maria hebben in de Caribische regio een spoor van vernieling achtergelaten. Met name op St. Maarten, Dominica en de British Virgin Islands (BVI) hebben de categorie 5 orkanen, Irma en Maria, zware schade aangericht in 2017. Ook het cultureel erfgoed, uniek en onvervangbaar, heeft schade opgelopen. Juist omdat dit om uniek, authentiek en onvervangbaar materiaal gaat, dat het geheugen van de (ei) landen vormt, is het van belang deze goed te preserveren en beschermen en in geval van schade, professioneel te herstellen. 

De Caribische archieforganisatie Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) heeft onlangs een Working Conference georganiseerd op St. Maarten van 30 juli tot 2 augustus 2018, genaamd “Regional approaches to Disaster Recovery and Heritage Preservation”. Op deze conferentie zijn werkafspraken gemaakt om documenten, artefacten, gebouwd en immaterieel erfgoed zo goed mogelijk te beschermen tegen natuurrampen. 
De voorzitter van CARBICA, Rita Tjien Fooh (Nationale Archivaris van Suriname) merkte in haar openingstoespraak op dat de Erfgoedinstellingen zoals archieven, musea en bibliotheken op veel (ei)landen over beperkte middelen beschikken. Gelet hierop heeft CARBICA daarom het besluit genomen om de totale erfgoed sector en rampenbureaus in de regio te betrekken in plaats van zelfstandig geïsoleerde activiteiten uit te voeren bij de bescherming van het cultureel erfgoed. Volgens haar kan een gecoördineerde aanpak garantie bieden voor het opleveren van concrete resultaten voor de bescherming van de erfgoed sector in de regio.
Bij de afsluiting van de Working Conference op St. Maarten is onder andere een resolutie aangenomen om een Caribisch netwerk op te zetten met name de “Caribbean Heritage Emergency Network” (CHEN).  Dit netwerk zal een database opzetten waarin de namen van professionals worden opgenomen, die de nodige disaster preparedness trainingen kunnen verzorgen en response missies kunnen uitvoeren in gebieden die getroffen worden door (natuur) rampen. In een later stadium zal gewerkt worden aan het genereren van fondsen om mobiele “conservation” units of containers te plaatsen op strategische plaatsen in de regio, zodat de nodige materialen voor hulpverlening aan erfgoedinstellingen meteen beschikbaar zijn.
Op St-Maarten heeft Tjien Fooh meteen een Werkgroep geïnstalleerd om voorbereidende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de daadwerkelijke lancering van CHEN begin 2019 (jan/feb). De Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de totale erfgoed sector archieven, musea, bibliotheken, archeologie, gebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed van de Caribische regio.
Vermeldenswaard is dat dit initiatief ondersteund wordt door de International Council on Archives (ICA) en de UNESCO.

De Working Conference werd behalve door CARBICA mede mogelijk gemaakt door sponsorships van de International Council on Archives (ICA), UNESCO, Rijksdienst Caribisch Nederland ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland, de Gerda Henkel Foundation in Germany en de overheid van St. Maarten. Vermeldenswaard is dat de Caribbean Emergency and Disaster Preparedness Agency (CDEMA) ook participeerde in de workshop.
De volgende (ei) landen participeerden aan de working conference: St.Maarten (Frans en Nederlands deel), Curaçao, Aruba, Saba, Suriname, Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Antigua & Barbuda, Grenada, Dominica, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, Puerto Rico, Guatemala, Nederland, Engeland en USA.

Paramaribo, 30 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

PERSBERICHT

Onvolkomenheden bij paspoortaanvraag beïnvloeden proces van afhandeling

Bij de afhandeling van de aanvragen voor paspoorten blijken soms enkele onvolkomenheden voor te komen. Die kunnen van invloed zijn op het proces van afhandeling. Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land. In het paspoort verzoekt de regering van dat land, de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten.
In Suriname is het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het CBB, belast met de uitgifte van paspoorten. Paspoorten worden aangemaakt voor Surinamers in Suriname en in het buitenland. Dagelijks komen er tientallen aanvragen binnen op de verschillen BvB’s van het CBB en via de verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten van het CBB, zegt dat er een aantal zaken zijn waarmee de burger rekening dient te houden.
Het gaat veelal om fouten die op de aanvraag zelf zijn gemaakt. “Het komt ook wel eens voor dat het een fout betreft, die betrekking heeft op de geboorteakte van de aanvrager. Bijvoorbeeld een schrijffout van de naam of namen, een onjuist geboortejaar of een verkeerde geboorteplaats”, vertelt Bodeutsch. Er zijn ook gevallen waarbij er documenten ontbreken. Voorts komt het ook heel vaak voor dat burgers een aanvraag doen voor een nieuw paspoort vanwege verlies, diefstal of beschadiging van het reisdocument. Bij verlies of diefstal moet er aangifte worden gedaan bij de politie. “En dan hebben we gevallen waarbij we de burger niet makkelijk kunnen contacten”, geeft het hoofd van de afdeling paspoorten aan.
Bodeutsch doet een beroep op aanvragers van een paspoort om hun aanvraagformulier zorgvuldig door te nemen, voordat zij hun handtekening plaatsten, want daar kunnen zij de eerste probleemgevallen controleren. “Kijk vooral bij de aanvraag voor kinderen of de gegevens helemaal juist zijn. Vergeet niet om uw contactnummer te vermelden, zodat het CBB bij eventuele vragen contact met u kan opnemen. Let goed op de vervaldatum van uw paspoort. Sommige landen vereisen dat uw paspoort minimaal zes tot negen maanden geldig is voordat u naar deze landen afreist. Maak contact met uw reisbureau om precies te weten wat de geldigheidsduur moet zijn. Heeft u eenmaal uw paspoort in handen, bewaar het dan op een zorgvuldige plek. Het is een staatsdocument en het is erg duur”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 25 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Onvolkomenheden bij paspoortaanvraag beïnvloeden proces van afhandeling 

Bij de afhandeling van de aanvragen voor paspoorten blijken soms enkele onvolkomenheden voor te komen. Die kunnen van invloed zijn op het proces van afhandeling. Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land. In het paspoort verzoekt de regering van dat land, de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten. 
In Suriname is het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het CBB, belast met de uitgifte van paspoorten. Paspoorten worden aangemaakt voor Surinamers in Suriname en in het buitenland. Dagelijks komen er tientallen aanvragen binnen op de verschillen BvB’s van het CBB en via de verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten van het CBB, zegt dat er een aantal zaken zijn waarmee de burger rekening dient te houden.
Het gaat veelal om fouten die op de aanvraag zelf zijn gemaakt. “Het komt ook wel eens voor dat het een fout betreft, die betrekking heeft op de geboorteakte van de aanvrager. Bijvoorbeeld een schrijffout van de naam of namen, een onjuist geboortejaar of een verkeerde geboorteplaats”, vertelt Bodeutsch. Er zijn ook gevallen waarbij er documenten ontbreken. Voorts komt het ook heel vaak voor dat burgers een aanvraag doen voor een nieuw paspoort vanwege verlies, diefstal of beschadiging van het reisdocument. Bij verlies of diefstal moet er aangifte worden gedaan bij de politie. “En dan hebben we gevallen waarbij we de burger niet makkelijk kunnen contacten”, geeft het hoofd van de afdeling paspoorten aan.
Bodeutsch doet een beroep op aanvragers van een paspoort om hun aanvraagformulier zorgvuldig door te nemen, voordat zij hun handtekening plaatsten, want daar kunnen zij de eerste probleemgevallen controleren. “Kijk vooral bij de aanvraag voor kinderen of de gegevens helemaal juist zijn. Vergeet niet om uw contactnummer te vermelden, zodat het CBB bij eventuele vragen contact met u kan opnemen. Let goed op de vervaldatum van uw paspoort. Sommige landen vereisen dat uw paspoort minimaal zes tot negen maanden geldig is voordat u naar deze landen afreist. Maak contact met uw reisbureau om precies te weten wat de geldigheidsduur moet zijn. Heeft u eenmaal uw paspoort in handen, bewaar het dan op een zorgvuldige plek. Het is een staatsdocument en het is erg duur”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 25 augustus 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

Orange Day

Drie Mirabal zusters die zich fel verzetten tegen het toenmalige dictatuurregime in de Dominicaanse Republiek hebben het met hun leven moeten bekopen. Dit gebeurde op Op 25 november 1960. De zusters Patria (36), Minerva (34) en Maria Teresa (25), politieke activisten bekend als “Las Mariposas” (De Vlinders) werden op gruwelijke wijze vermoord in opdracht van dictator Rafael Leonidas Trujillo.
Op 20 december 1993 heeft de Verenigde Naties, middels resolutie 48/104, de Verklaring inzake de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen aangenomen. In dit verband heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in december 1999, ter ere aan de Las Mariposas, 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en tegelijkertijd overheden, internationale en niet-gouvernementele organisaties opgeroepen om op die dag bewustwordingsactiviteiten te organiseren over het geweldsvraagstuk.
De ‘UNiTE to End Violence against Women’ campagne werd gelanceerd in 2008 door de voormalige VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Op 25 november 2013 werd door UNWOMEN de “Orange Day” campagne in het leven geroepen, om op de 25ste van elke maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25ste van elke maand hun omgeving oranje te kleuren.
Deze campagne is gericht op bewustmaking van het publiek en het vergroten van de politieke wil en de middelen voor het voorkomen en beëindigen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in alle delen van de wereld.
Als een heldere en optimistische kleur, vertegenwoordigt oranje een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Hieronder volgt een gedichtje dat slechts een stukje van de alledaagse realiteit weergeeft. Slachtoffers die naar hulp snakken, maar machteloos zijn door de omstandigheden waarin zij verkeren. Taboe, schaamte, doodangst en afhankelijkheid zijn enkele factoren die vaak meespelen. De anonimiteit is hier gebruikt als symbool om te benadrukken dat heden ten dage nog veel gevallen van huiselijk geweld buiten het “zicht” van de gemeenschap plaatsvinden.

Zonder titel

Hoe vaak heb je me mishandeld
zonder te zeggen wat ik deed
Ik wilde gewoon gelukkig zijn
maar je begreep het niet
hoe mijn hart leed
om te voelen hoe mijn lichaam pijn deed
In ruil voor zoveel liefde
kreeg ik pijn en verdriet
maar zonder jou leef ik niet

Het is moeilijk om te begrijpen
omdat ik zo onderdanig ben
ik dien je lust
jouw moment van plezier
niets mag ik zeggen
volgens jou is het mijn plicht mijn mond dicht te houden
al ga ik de straat niet op
het is merkbaar dat ik de kracht niet heb om voor mij zelf op te komen

Ik huil maar
ik leg mij steeds neer
bij je dronkenschap, je verslaving, je frustratie
niets mag ik weigeren
alles moet ik accepteren
zwijgend en machteloos word ik geslagen
en omdat het zo hoort
blijf ik getrouwd en in nood
slaaf van mijn eigen leven

Ik zou graag willen gillen
zodat de hele wereld kan trillen
mij kan horen hoeveel ik heb geleden
zonder in staat te zijn dit aan te geven
elke dag zit ik te beven
als ik weet dat ik nergens anders terecht kan om te wonen en normaal te leven
ik ben overgeleverd aan de omstandigheden
ik ga eerder naar bed
ik leef met angst
om mijn eigen doodvonnis te tekenen

Zonder naam

Paramaribo, 25 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Orange Day

Drie Mirabal zusters die zich fel verzetten tegen het toenmalige dictatuurregime in de Dominicaanse Republiek hebben het met hun leven moeten bekopen. Dit gebeurde op Op 25 november 1960. De zusters Patria (36), Minerva (34) en Maria Teresa (25), politieke activisten bekend als “Las Mariposas” (De Vlinders) werden op gruwelijke wijze vermoord in opdracht van dictator Rafael Leonidas Trujillo.
Op 20 december 1993 heeft de Verenigde Naties, middels resolutie 48/104, de Verklaring inzake de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen aangenomen. In dit verband heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in december 1999, ter ere aan de Las Mariposas, 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en tegelijkertijd overheden, internationale en niet-gouvernementele organisaties opgeroepen om op die dag bewustwordingsactiviteiten te organiseren over het geweldsvraagstuk.
De ‘UNiTE to End Violence against Women’ campagne werd gelanceerd in 2008 door de voormalige VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Op 25 november 2013 werd door UNWOMEN de “Orange Day” campagne in het leven geroepen, om op de 25ste van elke maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25ste van elke maand hun omgeving oranje te kleuren. 
Deze campagne is gericht op bewustmaking van het publiek en het vergroten van de politieke wil en de middelen voor het voorkomen en beëindigen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in alle delen van de wereld. 
Als een heldere en optimistische kleur, vertegenwoordigt oranje een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Hieronder volgt een gedichtje dat slechts een stukje van de alledaagse realiteit weergeeft. Slachtoffers die naar hulp snakken, maar machteloos zijn door de omstandigheden waarin zij verkeren. Taboe, schaamte, doodangst en afhankelijkheid zijn enkele factoren die vaak meespelen. De anonimiteit is hier gebruikt als symbool om te benadrukken dat heden ten dage nog veel gevallen van huiselijk geweld  buiten het “zicht”  van de gemeenschap plaatsvinden. 

Zonder titel 

Hoe vaak heb je me mishandeld 
zonder te zeggen wat ik deed 
Ik wilde gewoon gelukkig zijn 
maar je begreep het niet 
hoe mijn hart leed 
om te voelen hoe mijn lichaam pijn deed 
In ruil voor zoveel liefde 
kreeg ik pijn en verdriet 
maar zonder jou leef ik niet 

Het is moeilijk om te begrijpen 
omdat ik zo onderdanig ben 
ik dien je lust 
jouw moment van plezier 
niets mag ik zeggen 
volgens jou is het mijn plicht mijn mond dicht te houden
al ga ik de straat niet op 
het is merkbaar dat ik de kracht niet heb om voor mij zelf op te komen 

Ik huil maar 
ik leg mij steeds neer 
bij je dronkenschap, je verslaving, je frustratie 
niets mag ik weigeren 
alles moet ik accepteren 
zwijgend en machteloos word ik geslagen 
en omdat het zo hoort 
blijf ik getrouwd en in nood 
slaaf van mijn eigen leven 

Ik zou graag willen gillen 
zodat de hele wereld kan trillen 
mij kan horen hoeveel ik heb geleden 
zonder in staat te zijn dit aan te geven 
elke dag zit ik te beven 
als ik weet dat ik nergens anders terecht kan om te wonen en normaal te leven 
ik ben overgeleverd aan de omstandigheden 
ik ga eerder naar bed 
ik leef met angst 
om mijn eigen doodvonnis te tekenen 

Zonder naam

Paramaribo, 25 augustus 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

Noersalim ontvangt elfjarige schrijver Aarush Tilak

De elfjarige Frans- en Engelssprekende Aarush Nishant Tilak heeft tijdens een bezoek aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zijn pennenvrucht ‘My Colorful World Travels’ overhandigd aan de bewindsman. De jonge schrijver is in Syrië geboren uit ouders met Surinaamse roots. Minister Noersalim vond het belangrijk om de jonge auteur te ontmoeten: “Wanneer jonge mensen schrijven, hun gedachten op papier zetten om te delen, dan is het een inspiratie voor anderen.”

My Colorful World Travels vertelt de buitengewone reis van de Nederlandse auteur, die als kind van ouders in dienst van de Verenigde Naties zijn internationale ervaringen toewijdt aan kinderen over de hele wereld in een geest van internationale solidariteit, culturele diversiteit en vriendschap. De verkwikkende verhalen en geweldige, geheel originele illustraties beschrijven hoeveel naties, rijk of arm, van elkaar kunnen leren. Het zeer kleurrijke boekje is een succesvolle stap van een kind om culturen en naties dichter bij elkaar te brengen. Bovendien is het de uitgesproken wens van de auteur dat de opbrengst van het boekje volledig zal bijdragen aan liefdadigheidsprojecten bij het bevorderen van het bewustzijn van het behoud van het Amazone regenwoud en het welzijn van al het leven dienen voor de huidige en toekomstige generaties.

De jonge auteur heeft acht maanden gedaan over het schrijven van het boek. Hij weet nog niet of dit zijn laatste productie is. Het gezin heeft op Commewijne een stuk land, dat wordt ontwikkeld als een bio-farm. De bedoeling is dat onder meer trips worden georganiseerd om scholieren milieubewust te maken. Vooral jongeren met een beperking zijn een belangrijke doelgroep. Het gezin Tilak vindt het een uitdaging voor ontwikkelingslanden om met kwetsbare kinderen, onder wie kinderen met een beperking, om te gaan. Daar willen zij een bijdrage aan leveren. Het gezin Tilak overweegt om zich voorgoed te vestigen in Suriname.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het bevolkingsbeleid, dat een bijdrage moet leveren aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving, alsook een goede integratie van alle groepen. My Colorful World Travels biedt inzicht in gebruiken en gewoonten van verschillende bevolkingsgroepen en culturen in de verschillende continenten van de wereld.

Paramaribo, 28 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Noersalim ontvangt elfjarige schrijver Aarush Tilak

De elfjarige Frans- en Engelssprekende Aarush Nishant Tilak heeft tijdens een bezoek aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zijn pennenvrucht ‘My Colorful World Travels’ overhandigd aan de bewindsman. De jonge schrijver is in Syrië geboren uit ouders met Surinaamse roots. Minister Noersalim vond het belangrijk om de jonge auteur te ontmoeten: “Wanneer jonge mensen schrijven, hun gedachten op papier zetten om te delen, dan is het een inspiratie voor anderen.”

My Colorful World Travels vertelt de buitengewone reis van de Nederlandse auteur, die als kind van ouders in dienst van de Verenigde Naties zijn internationale ervaringen toewijdt aan kinderen over de hele wereld in een geest van internationale solidariteit, culturele diversiteit en vriendschap. De verkwikkende verhalen en geweldige, geheel originele illustraties beschrijven hoeveel naties, rijk of arm, van elkaar kunnen leren. Het zeer kleurrijke boekje is een succesvolle stap van een kind om culturen en naties dichter bij elkaar te brengen. Bovendien is het de uitgesproken wens van de auteur dat de opbrengst van het boekje volledig zal bijdragen aan liefdadigheidsprojecten bij het bevorderen van het bewustzijn van het behoud van het Amazone regenwoud en het welzijn van al het leven dienen voor de huidige en toekomstige generaties. 

De jonge auteur heeft acht maanden gedaan over het schrijven van het boek. Hij weet nog niet of dit zijn laatste productie is. Het gezin heeft op Commewijne een stuk land, dat wordt ontwikkeld als een bio-farm. De bedoeling is dat onder meer trips worden georganiseerd om scholieren milieubewust te maken. Vooral jongeren met een beperking zijn een belangrijke doelgroep. Het gezin Tilak vindt het een uitdaging voor ontwikkelingslanden om met kwetsbare kinderen, onder wie kinderen met een beperking, om te gaan. Daar willen zij een bijdrage aan leveren. Het gezin Tilak overweegt om zich voorgoed te vestigen in Suriname. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het bevolkingsbeleid, dat een bijdrage moet leveren aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving, alsook een goede integratie van alle groepen. My Colorful World Travels biedt inzicht in gebruiken en gewoonten van verschillende bevolkingsgroepen en culturen in de verschillende continenten van de wereld. 

Paramaribo, 28 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

Ied-ul-Adha versterkt bewustwording plichten tegenover medemens

Binnen de islam is Ied-ul Adha of het Offerfeest een van de belangrijkste feesten ter herdenking van de offervaardigheid van de profeet Ibrahim en zijn zoon Ismael. Wereldwijd is afgelopen woensdag dit feest gevierd. Volgens Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit niet mogelijk zonder offervaardigheid aan de dag te leggen. Hij is ervan overtuigd dat dit feest voor een sterkere binding zal zorgen tussen alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in Suriname.

“Het terugkerende karakter van het Ied-ul-adha feest kweekt en versterkt dan ook het bewust zijn van de verplichtingen die de mens heeft tegenover zijn medemens,” stelt de bewindsman. Hij noemde in dit kader menslievendheid, goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk. Op een dag als deze is het volgens minister Noersalim goed te beseffen en elkaar te herinneren dat wij op de eerste plaats zelf de handen uit de mouwen moeten steken om arbeid te verrichten en economische groei te realiseren. “Als een kleine gemeenschap te midden van grote wereldgemeenschappen komen wij niet eronder uit om samen een stevige vuist te vormen, die slechts vanuit het oogpunt van het bijdragen aan de sociaaleconomische vooruitgang van elke Surinamer, doch ook vanuit het besef dat duurzame ontwikkeling slechts bereikt zal kunnen worden door onze eigen nationale inspanningen op basis van wederzijds respect en waardering. Medeleven tonen met elkaar zal daar ook zeker aan bijdragen”, aldus de minister.

De leer van het Offerfeest brengt moslims bij, welke offers zij in staat zijn te doen voor de Schepper, geliefden en medemens. Tijdens het offerfeest voeren moslims hun plichten uit door het offeren van offerdieren ten gehoorzaamheid aan hun Schepper. Van het geofferd vlees wordt onder anderen een derde deel gedoneerd aan vrienden en kennissen en een derde deel uit liefdadigheid aan armen en behoeftigen.

Paramaribo, 24 augustus 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Ied-ul-Adha versterkt bewustwording plichten tegenover medemens

Binnen de islam is Ied-ul Adha of het Offerfeest een van de belangrijkste feesten ter herdenking van de offervaardigheid van de profeet Ibrahim en zijn zoon Ismael. Wereldwijd is afgelopen woensdag dit feest gevierd. Volgens Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit niet mogelijk zonder offervaardigheid aan de dag te leggen. Hij is ervan overtuigd dat dit feest voor een sterkere binding zal zorgen tussen alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in Suriname.

“Het terugkerende karakter van het Ied-ul-adha feest kweekt en versterkt dan ook het bewust zijn van de verplichtingen die de mens heeft tegenover zijn medemens,” stelt de bewindsman. Hij noemde in dit kader menslievendheid, goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk. Op een dag als deze is het volgens minister Noersalim goed te beseffen en elkaar te herinneren dat wij op de eerste plaats zelf de handen uit de mouwen moeten steken om arbeid te verrichten en economische groei te realiseren. “Als een kleine gemeenschap te midden van grote wereldgemeenschappen komen wij niet eronder uit om samen een stevige vuist te vormen, die slechts vanuit het oogpunt van het bijdragen aan de sociaaleconomische vooruitgang van elke Surinamer, doch ook vanuit het besef dat duurzame ontwikkeling slechts bereikt zal kunnen worden door onze eigen nationale inspanningen op basis van wederzijds respect en waardering. Medeleven tonen met elkaar zal daar ook zeker aan bijdragen”, aldus de minister.

De leer van het Offerfeest brengt moslims bij, welke offers zij in staat zijn te doen voor de Schepper, geliefden en medemens. Tijdens het offerfeest voeren moslims hun plichten uit door het offeren van offerdieren ten gehoorzaamheid aan hun Schepper. Van het geofferd vlees wordt onder anderen een derde deel gedoneerd aan vrienden en kennissen en een derde deel uit liefdadigheid aan armen en behoeftigen. 

Paramaribo, 24 augustus 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

The Custom Facebook Feed plugin